Про журнал

Засновником науково-практичного «Психологічного журналу» є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. «Психологічний журнал» зареєстований як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23377-13217 від 24.05 2018 року).

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) – ISSN 2617-2100 (від 13 липня 2018 року).

В «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки з різних галузей психології.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішані мови); сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Програмна мета: узагальнення теоретичних та практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту, публікація матеріалів за всіма напрямки наукових досягнень у психології.

Категорія читачів: фахівці у різних галузях психології, науково-педагогічні та наукові працівники, творчі вчителі, докторанти, аспіранти, студенти психологічних факультетів вищих закладів освіти.

Основні напрямки діяльності: публікації матеріалів вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем психології, ініціювання дискусій з психологічних знань серед науковців, викладачів вищих закладів освіти, докторантів, аспірантів, творчих вчителів.

Основна тематика видання:

  • Загальна психологія, історія психології
  • Педагогічна та вікова психологія
  • Соціальна психологія
  • Психодіагностика, психологічне консультування

Періодичність видання – 2 рази на рік, обсяг – до 12 д.а., формат видання – А4.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу в рубриці «вимоги до публікацій».

Контакти редакції журналу 20301. м. Умань, вул. Садова 28, кафедра психології (ауд. №317). Телефон: 0635787430 e-mail: psiholudpu@ukr.net або shuldikgo@ukr.net, або grineva-n@ukr.net.

Поточний номер

№ 7 (2021): Психологічний журнал
Опубліковано: 2021-07-20

Статті

Переглянути всі випуски