Про журнал

"Психологічний журнал" внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора наук та доктора філософії (спеціальності: 053 Психологія). Наказ МОН України від 24.04.2024 року № 582. 

Засновником науково-практичного «Психологічного журналу» є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Реєстрація суб'єкта у сфері медіа від 28.12.2023 № 1982. Ідентифікатор медіа: R30-02365.

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) – ISSN 2617-2100 (від 13 липня 2018 року).

В «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки з галузей психології.

Мови видання: українська, англійська; сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Програмна мета: узагальнення теоретичних та практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту, публікація матеріалів за всіма напрямками наукових досягнень у психології.

Категорія читачів: фахівці в різних галузях психології, науково-педагогічні та наукові працівники, творчі вчителі, докторанти, аспіранти, здобувачі психологічних факультетів закладів вищої освіти.

Основні напрямки діяльності: публікація матеріалів вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем психології, ініціювання дискусій з психологічних знань серед науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, творчих вчителів.

Основна тематика видання:

  • Загальна психологія, історія психології
  • Педагогічна та вікова психологія
  • Соціальна психологія
  • Психодіагностика, психологічне консультування

Журнал зареєстрований, реферується та індексується в наступних репозитаріях та пошукових системах:

Періодичність видання – 2 рази на рік, обсяг – до 12 д.а., формат видання – А4.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу в рубриці «вимоги до публікації».

Контакти редакції журналу 20301. м. Умань, вул. Садова 28, кафедра психології (ауд. №317). Телефон: 0635787430 e-mail: 245440ss@gmail.com.

Поточний номер

№ 12 (2024): Психологічний журнал
Опубліковано: 2024-06-24

Статті

Переглянути всі випуски