Анонси

Запрошуємо фахівці у різних галузях психології, науково-педагогічних та наукових працівників, психологів, творчих вчителів, докторантів, аспірантів, студентів психологічних факультетів вищих закладів освіти до публікацій в науковому "Психологічному журналі". 

Засновником науково-практичного «Психологічного журналу» є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  «Психологічний журнал» зареєстований як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23377-13217 від 24.05 2018 року).

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) – ISSN 2617-2100 (від 13 липня 2018 року).

В  «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки  з різних галузей психології.

Мови видання: українська, англійська; сфера розповсюдження: загальнодержавна.