Про журнал

Галузь та проблематика

В  «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки  з різних галузей психології. Мови видання: українська,  англійська; сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Програмна мета: узагальнення теоретичних та практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту, публікація матеріалів за всіма напрямки наукових досягнень у психології. 

Категорія читачів: фахівці у різних галузях психології, науково-педагогічні та наукові працівники, творчі вчителі, докторанти, аспіранти, здобувачі психологічних факультетів закладів вищої освіти.

Основні напрямки діяльності: публікації матеріалів вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем психології, ініціювання дискусій з психологічних знань серед науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, творчих вчителів.

Процес рецензування

Процес рецензування статей складається з таких етапів:

1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора.

На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом  – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. 

Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

 2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). 

3. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один  одного).

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

Періодичність публікації

Періодичність видання – 2 рази на рік, обсяг – до 12 д.а., формат видання – А4.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

Самофінансування

Історія журналу

Науково-практичний «Психологічний журнал» засновано у 2018 році, з метою сприяння розвитку психологічної науки в Україні, посиленню співробітництва представників академічної та прикладної психології, втіленню наукових розробок в практику.

Засновником науково-практичного «Психологічного журналу» є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  Реєстрація суб'єкта у сфері медіа від 28.12.2023 № 1982. Ідентифікатор медіа: R30-02365.

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) – ISSN 2617-2100 (від 13 липня 2018 року).

В  «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки  з різних галузей психології.

Мови видання: українська, англійська; сфера розповсюдження: загальнодержавна.