Редакційний штат

1. Кобець Олександр Володимирович, головний редактор, доктор психологічних наук, професор кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

ORCID

 Google Scholar

2. Перепелюк Тетяна Дмитрівна, заступник головного редактора, кандидат психологічних наук, професор кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

ORCID

 Google Scholar

3. Іванченко Андреянна Олексіївна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології, Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

ORCID

4. Міщенко Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

ORCID 

Google Scholar

5. Олександренко Катерина Валентинівна, доктор психологічних наук, професор кафедри іноземних мов, Хмельницький національний університет. 

ORCID

Google Scholar

6. Потапчук Євген Михайлович, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки, Хмельницький національний університет.

ORCID

Google Scholar

7. Хміляр Олег Федорович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук, Національний університет оборони.

ORCID

Google Scholar

8. Хуртенко Оксана Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

ORCID

Google Scholar

9. Шеленкова Наталія Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

ORCID

Google Scholar

10. Гриньова Наталія Вячеславівна, відповідальний секретар, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

ORCID

Google Scholar