Редакційний штат

Головний редактор: Кобець Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор  (Умань, Україна)

Заступник головного редактора: Перепелюк Тетяна Дмитрівна, кандидат психологічних наук, професор (Умань, Україна)

                                                          Редакційна колегія

  1. Іванченко Андреянна Олексіївна, доктор психологічних наук, професор (Київ, Україна)
  2. Лукасік Анджей, професор (Жешів, Польща)
  3. Міщенко Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент (Умань, Україна)
  4. Олександренко Катерина Валентинівна, доктор психологічних наук, професор (Хмельницький, Україна)
  5. Потапчук Євген Михайлович, доктор психологічних наук, професор (Хмельницький, Україна)
  6. Хміляр Олександр Федорович кандидат психологічних наук, доцент (Київ, Україна)
  7. Хуртенко Оксана Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент (Вінниця, Україна)
  8. Шеленкова Наталія Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент (Умань, Україна)