№ 4 (2020)

Психологічний журнал

В  «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки  з різних галузей психології.

Зміст

Статті

HOW FAMILIAR ARE YOU WITH YOUR IDENTITY? PDF
Ahmed Anjum
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯК УМОВА ЇХ АДАПТАЦІЇ PDF
Ірина Олександрівна Вахоцька, Надія Михайлівна Деркач
ЗДАТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТВОРЮВАТИ ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
Олена Волобуєва
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ І РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ PDF
Катерина Валентинівна Олександренко, Ольга Валеріївна Мисечко
МОЖЛИВОСТІ АРТ-ТЕРАПІЇ В ПОДОЛАННІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ПІДЛІТКІВ PDF
Вікторія Іванівна Станішевська
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ МОТИВІВ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Тетяна Сергіївна Філатова
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА АВТЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Надія Анатоліївна Харченко, Галина Теодозіївна Коренюк
СТРУКТУРА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПСИХОЛОГА ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Анатолій Володимирович Шулдик
ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА PDF
Борис Андрійович Якимчук, Ірина Павлівна Якимчук