СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯК УМОВА ЇХ АДАПТАЦІЇ

Ірина Олександрівна Вахоцька, Надія Михайлівна Деркач

Анотація


У статті розглянуто питання соціально-психологічних якостей батьків дітей з інвалідністю. Визначено конкретні соціально-психологічні якості батьків дітей з інвалідністю, які є важливою умовою їх адаптації до певних умов після виявлення проблеми зі станом здоров’я їхньої дитини, а саме: емоційна стійкість, самооцінка, саморегуляція та ін. Окреслено стадії пристосування сім’ї: шоку, скорботи та адаптації. Наголошено, що емоційна стійкість - це властивість особистості та психічний стан, що забезпечує доцільну поведінку батьків в екстремальній ситуації в сім’ї. Розкрито завдання держави у наданні соціально-психологічної та соціально-педагогічної підтримки батькам, які виховують дитину з інвалідністю. Визначено, що вдосконалення законодавчої бази України щодо покращення матеріального забезпечення осіб з інвалідністю та членів їх сімей, які здійснюють догляд за ними, покращить якість життя, зміцнить стосунки у сім`ї та збільшить шанси на одужання хворої дитини.


Ключові слова


дитина з інвалідністю; батьки дитини з інвалідністю; психічні властивості; соціально-психологічні якості; сімейно-центрований підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96, прийнята на сорок восьмій сесії ГА ООН. К., 1993.

Костюк Г.С. Про роль спадковості, середовища і виховання в психічному розвитку дитини. Праці респ. наук. конф. з педагогіки і психології / за заг. ред. проф. Г.С. Костюка. К : Рад. школа, 1941. Т. II. Психологія. С. 3–45.

Сагдулаев А.А. О Проблемах отношений в семьях, имеющих детей с отклонениями в развитии. Дефектология. 1990. № 4. С. 75–79.

Романчук О. Неповносправна дитина в сім’ї та в суспільстві. Львів, Літопис, 2008. 334 с.

Загальна психологія: підруч. для студентів вищ. навч.закладів / С.Д. Максименко, В.О.Зайчук, В. В. Клименко, В.О.Соловієнко / за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 543 с.

Специфіка роботи соціального гувернера з сім‘ями, які мають дітей з особливими потребами : метод. рек. / Л.І. Кобилянська (уклад.). Чернівці. : ЧНУ, 2001. 38 с.

Дьяченко М.И., Пономаренко В.А. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости. Вопросы психологии. 1990. № 1. С. 106113.

Правові основи соціальної роботи: навчально-методичний посібник / уклад. Л.О. Гребінь. Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. 140 с.