СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯК УМОВА ЇХ АДАПТАЦІЇ

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Вахоцька Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-1611-4059
  • Надія Михайлівна Деркач Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ключові слова:

дитина з інвалідністю, батьки дитини з інвалідністю, психічні властивості, соціально-психологічні якості, сімейно-центрований підхід

Анотація

У статті розглянуто питання соціально-психологічних якостей батьків дітей з інвалідністю. Визначено конкретні соціально-психологічні якості батьків дітей з інвалідністю, які є важливою умовою їх адаптації до певних умов після виявлення проблеми зі станом здоров’я їхньої дитини, а саме: емоційна стійкість, самооцінка, саморегуляція та ін. Окреслено стадії пристосування сім’ї: шоку, скорботи та адаптації. Наголошено, що емоційна стійкість - це властивість особистості та психічний стан, що забезпечує доцільну поведінку батьків в екстремальній ситуації в сім’ї. Розкрито завдання держави у наданні соціально-психологічної та соціально-педагогічної підтримки батькам, які виховують дитину з інвалідністю. Визначено, що вдосконалення законодавчої бази України щодо покращення матеріального забезпечення осіб з інвалідністю та членів їх сімей, які здійснюють догляд за ними, покращить якість життя, зміцнить стосунки у сім`ї та збільшить шанси на одужання хворої дитини.

Біографії авторів

Ірина Олександрівна Вахоцька, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Надія Михайлівна Деркач, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Посилання

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96, прийнята на сорок восьмій сесії ГА ООН. К., 1993.

Костюк Г.С. Про роль спадковості, середовища і виховання в психічному розвитку дитини. Праці респ. наук. конф. з педагогіки і психології / за заг. ред. проф. Г.С. Костюка. К : Рад. школа, 1941. Т. II. Психологія. С. 3–45.

Сагдулаев А.А. О Проблемах отношений в семьях, имеющих детей с отклонениями в развитии. Дефектология. 1990. № 4. С. 75–79.

Романчук О. Неповносправна дитина в сім’ї та в суспільстві. Львів, Літопис, 2008. 334 с.

Загальна психологія: підруч. для студентів вищ. навч.закладів / С.Д. Максименко, В.О.Зайчук, В. В. Клименко, В.О.Соловієнко / за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 543 с.

Специфіка роботи соціального гувернера з сім‘ями, які мають дітей з особливими потребами : метод. рек. / Л.І. Кобилянська (уклад.). Чернівці. : ЧНУ, 2001. 38 с.

Дьяченко М.И., Пономаренко В.А. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости. Вопросы психологии. 1990. № 1. С. 106113.

Правові основи соціальної роботи: навчально-методичний посібник / уклад. Л.О. Гребінь. Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. 140 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті