ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА АВТЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Надія Анатоліївна Харченко, Галина Теодозіївна Коренюк

Анотація


У статті розглянуто результати емпіричного дослідження можливостей застосування психологічного підходу у вивченні автентичності та ідентичності майбутніх педагогів. Встановлено, що психологічний підхід дозволяє вивчати феномени автентичності та ідентичності як єдині цілісні феномени, активний простір, схильний до самовдосконалення, зданий наповнювати реальність змістом, ставленням і переживаннями. За результатами емпіричного аналізу виявлено, що досліджувані дівчата мають найвищі показники за шкалою «автентичний самовираз», а найнижчі – за шкалою «знання і прийняття себе», майбутнім педагогам чоловічої статі найбільше властивий «автентичний самовираз», а найменше – «необмеженість іншими». Трансформація спогадів краще виражена у досліджуваних чоловіків, натомість жінки, хоча й не сприймають описувану ними ситуацію як дискомфортну, все ж більше пам’ятають її деталі; чоловіки більше схильні до румінацій, частіше за жінок вважають свій досвід унікальним, значущим не лише для них, а й в контексті досвіду проведення уроків; у досліджуваних спостерігаються високі показники за шкалою «самоприйняття та саморозуміння», майбутні педагоги добре розуміють цінність свого життя, свої потенційні можливості і ресурси.


Ключові слова


ідентичність; автентичність; наратив; самореалізація; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Burks D. J., Robbins R. Psychologists’ authenticity: Implications for work in professional and therapeutic settings. Journal of Humanistic Psychology. 2012. Vol. 52(1). P. 75104.

Douglas S. T. Narrating Identity: The impact of literary reading on storied autobiographical memory development. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University of Alberta, 2019. 152 р.

Wood A.M., Maltby J., Caliousis M., Linley P.A., Joseph S. The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology. 2008. Vol. 55. P. 385–399.