МОЖЛИВОСТІ АРТ-ТЕРАПІЇ В ПОДОЛАННІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

  • Вікторія Іванівна Станішевська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0003-3324-8988

Ключові слова:

внутрішньоосибистісні конфлікти, підліток, арт-терапія, творчість

Анотація

У статті проаналізовано внутрішньоособистісний конфлікт. Розглянуто різні сторони внутрішньоособистісного конфлікту. Окреслено стратегію допомоги в його подоланні засобами арт-терапії. Визначено місце арт-терапії як методу допомоги особистості яка перебуває в стані внутрішнього конфлікту.  Особливості арт-терапії як методу допомоги особистості дають змогу використовувати її для подолання внутрішньоособистісного конфлікту. Арт-терапія спонукає підлітка до особистісного зростання, вивчення особистісних меж та обмеженнь, сприяє розвитку креативності. Наведено приклади арт-терапевтичних методик і технологій, найбільш ефективних у подоланні внутрішньоособистісного конфлікту у підлітків.

Біографія автора

Вікторія Іванівна Станішевська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

викладачка кафедри психології,

Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини

Посилання

Дoлинcькa Л. В. Пcиxoлoгiя кoнфлiкту. Київ, 2011. 268 c.

Cкoтт Д. Г. Кoнфликты, пути иx прeoдoлeния. Київ : Внeштoргиздaт. 1991. 315 c.

Б.I. Бaрaнeнкo, Л.I. Кaзмiрeнкo, В.Г. Aндрocюк тa iн. Кoнфлiктoлoгiя : нaвч.-мeтoд. пociб. Київ. Нaцioнaльнa aкaдeмiя внутрiшнix cпрaв Укрaїни. 2003. 144 c.

Пiрeн М. I. Кoнфлiктoлoгiя : пiдручник. Київ. 2003. 234 c.

Миxaйлoв A.П. Пoдрocтoк c дeвиaнтным пoвeдeниeм (фoрмы пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия). Москва : Издaтeльcтвo МOCУ. 2000. 44 c.

Лoжкин Г.В., Пoвякeль Н.И. Прaктичecкaя пcиxoлoгия кoнфликтa. Киев, МAУП. 2002. 256 c.

Мaкcимeнкo C.Д. Пiдлiткoвий вiк з пoзицiї гeнeтичнoї психології. Пcиxoлoг. 2006. Ciч. (№ 4). C. 4–7.

Юнг К.Г. Кoнфликты дeтcкoй души. Москва, 1995. 333 c.

Лeвин К. Рaзрeшeниe coциaльныx кoнфликтoв. CПб. : Рeчь. 2001. 240 c.

Колошина Т.Ю. Арт-терапия : метод. рек. М. : Изд-во Ин-та психотерапии и клинической психологии, 2002. 84 с.

Копытин А.И. Основы арт-терапии. СПб. : Лань, 1999. 256 с.

Хульбут Г. Укрощение бури: интермодальная арт-терапия в качестве инструмента преодоления чувств гнева и стыда у перенесших эмоциональные травмы пациентов. Арт-терапия в эпоху постмодерна. СПб. : Речь, Семантика-С, 2002. С. 173–186.

McNiff S. Artheals: How Creativity Cures the Soul. Boston, MA : Shambhala Publications, 2004. 316 р.

Wilson M. Art therapy with the in visible sex addict. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association. 1998. Vol. 16 (1). P. 7–16.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті