№ 2 (2019)

Психологічний журнал

В  «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки  з різних галузей психології. Основна тематика видання: загальна психологія, історія психології; педагогічна та вікова психологія; соціальна психологія; психодіагностика, психологічне консультування.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Гуртовенко Н.В. Умoви фoрмувaння Кобець О.В. Соціальна природа Лівандовська, Новак Матеюк, Суходоля Міщенко, Поліщук Осадча Л.А. Психологічний імідж Сафін, Тимченко, Широкобоков Шулдик Г.О., Шулдик А.В. Терзі Н., Перепелюк Т. Шеленкова Н., Цихоня С.

Зміст

Статті

УМOВИ ФOРМУВAННЯ ГOТOВНOCТI ДO ПРOФECIЙНOЇ CAМOРEAЛIЗAЦIЇ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Наталія Вікторівна Гуртовенко
СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЗМІСТУ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЮРИСТА PDF
Олександр Володимирович Кобець
ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ PDF
Інна Антонівна Лівандовська, Анастасія Новак
ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МАЙБУТНІХ СУБ’ЄКТІВ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Олег Анатолійович Матеюк, Юлія Олегівна Суходоля
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Марина Сергіївна Міщенко, Олена Романівна Поліщук
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖРА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Анаталіївна Осадча
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК САМОСВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Тетяна Дмитрівна Перепелюк, Наталя Миколаївна Терзі
ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ МОДЕЛЬ НАСЛІДКІВ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛОНУ PDF
Олександр Джамільович Сафін, Олександр Володимирович Тімченко, Юрій Михайлович Широкобоков
ВИКОРИСТАННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ PDF
Світлана Цихоня, Наталія Леонідівна Шеленкова
ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ PDF
Анатолій Володимирович Шулдик, Галина Олексіївна Шулдик