Діагностика світоглядного та комунікативного компонентів як складових розвитку особистісної сфери підлітка

Автор(и)

  • Тетяна Перепелюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6313-2279
  • Наталія Гриньова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7261-9871

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234697

Ключові слова:

світогляд, комунікація, підліток, особистість, діагностика,, мовлення, поведінка, навики

Анотація

У статті подані результати діагностики рівня сформованості у підлітків світоглядного та комунікативного компонентів як складових розвитку їх особистісної сфери. Дані компоненти є важливими для вироблення життєвих цінностей та стратегій, переконань та поглядів, що безпосередньо впливатимуть на мотивацію до здійснення подальшої життєдіяльності. У статті розглядається процес розвитку комунікативної сфери особистості підлітка. Акцентується увага та тісному зв’язку сфери спілкування з формування особистості, та становленням світоглядного компоненту підлітків. Охарактеризовано фактори, які впливають на формування мовної особистості підлітка. Окреслено основні труднощі у діалогічному та монологічному мовленні підлітків.

Біографії авторів

Тетяна Перепелюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Наталія Гриньова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Посилання

Выготский Л.С. Проблема возраста Собр. соч.: В 6-ти т. М. : Педагогика, 1983. Т. 4. 332 с.

Губарь О. Г. Розвиток особистості в підлітковому віці та роль мовлення в процесі її соціалізації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. зб. наукових праць. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2009. № 14. С. 3234.

Дудар О.В., Величко В.М. Проблема міжособистісного спілкування підлітків. Молодий вчений, грудень, 2018 р. №12 (64). С. 387390.

Круць О. О. Проблема формування світоглядних компетентностей старшокласника на уроках фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2018. Вип. 24. С. 105108.

Лісіна М.І. Генезис форм спілкування. Принципи розвитку в психології. М., 1999.

Орбан-лембрик Л.Є. Соціальна психологія. Підручник: у 2 кн. к. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. К.: либідь, 2004. 576 с.

Павелків Р.В. Вікова психологія. Підручник. К.: Кондор, 2011. 468 c.

Стернин І.А. Моделі опису комунікативної поведінки. Воронеж, 2002.

Цимбалюк І.М. Психологія спілкування навчальний посібник. К. :«Профспілок», 2004. 304 с.

Цуканова Є.В. Психологічні проблеми міжособистісного спілкування. Підручник. К: «вища школа», 1985. 160 c.

Хуторськой А. Ключові освітні компетентності. URL: http:// osvita.ua/school/theory/2340/ (дата звернення: 18.03.2021).

Perepeliuk Tetiana, Hrynova Natalia. Research of the cognitive component as a basis of development creativity of students during distance learning. Balkan Scientific Review. 2021. Vol. 5. № 1(11). P. 35–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-20

Номер

Розділ

Статті