Резильєнтність – потенціал відновлення особистості у складних життєвих обставинах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.11.2023.298404

Ключові слова:

резильєнтність, особистісні ресурси, модель резильєнтності, адаптація, відновлення особистості.

Анотація

У статті проаналізовано поняття «стійкість» у вітчизняних та зарубіжних психологічних дослідженнях та спроба окреслити його зміст. Метою статті є представлення результатів проведого емпіричного аналізу психологічної стійкості та психологічної готовності здобувачів вищої освіти на основі теоретичних узагальнень. За допомогою психодіагностичного інструментарію проведено емпіричне дослідження психологічної готовності здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія (20 осіб) до резильєнтності та висловлені окремі міркування щодо психологічних передумов формування цієї здатності. Для реалізації дослідження ми використали наступні методики «Шкала резильєнтності Коннора-Девідсона-10» (CD-RISC-10) (В адаптації Н. Школіна, І. Шаповал, І. Орлова, І. Кедик, М. Станіславчук); «Опитувальник посттравматичного зростання» (Post Traumatic Growth Inventory) Р. Тадеші і Л. Калхаун (в адаптації М. Магомед-Емінова).

Біографії авторів

Євген Потапчук, Хмельницький національний університет

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки

Олена Поліщук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

докторка філософії, старша викладачка кафедри психології

Посилання

Кокун О. М., Мельничук Т. І. Резилієнс-довідник: практичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2023. 25 с.

Школіна Н. В., Шаповал І. І., Орлова І. В., Кедик І. О., Станіславчук М. А. Адаптація та валідизація україномовної версії шкали стресостійкості Коннора-Девідсона-10 (CD-RISC-10): апробація у хворих на анкліозивний спондиліт. Український ревматологічний журнал. № 2 (80). 2020. С. 66–72.

Bryan C., O’Shea D., MacIntyre T. Stressing the relevance of resilience: a systematic review of resilience across the domains of sport and work. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2019. № 12(1). P. 70–111. DOI: https://doi.org/10.1080/1750984X.2017.1381140

Cherry K. What Is Resilience? Verywell mind. 2022. URL : https://www.verywellmind.com/what-is-resilience-2795059

Fraser M. W., Jenson J. M. A risk and resilience framework for child, youth, and family policy. Social policy for children & families: A risk and resilience perspective. Thousand Aoks, CA: Sage Publications. 2006. P. 1–18.

Heshmat Sh. The 8 Key Elements of Resilience. Psychology Today. 2020. URL: https://www.psychologytoday.com/us/blog/sciencechoice/ 202005/the-8-key-elements-resilience

Margalit M. Resilience Model Among Individuals with Learning Disabilities: Proximal and Distal Influences. Learning Disabilities Research & Practice. 2003. №18. P. 82–86. DOI: https://doi.org/10.1111/1540- 5826.00062

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-12

Як цитувати

Потапчук, Є., & Поліщук, О. (2024). Резильєнтність – потенціал відновлення особистості у складних життєвих обставинах. Психологічний журнал, (11), 45–52. https://doi.org/10.31499/2617-2100.11.2023.298404