Психологічні особливості категоріальної структури професійної свідомості викладачів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.11.2023.298388

Ключові слова:

свідомість, професійна свідомість, категоріальна структура професійної свідомості викладачів, компоненти розвитку професійної свідомості викладачів.

Анотація

 У статті розглядається проблема категоріальної структури професійної свідомості викладачів. Описане поняття категоріальної структури професійної свідомості викладачів та розроблена її модель. Розкрита проблема професійної свідомості викладачів, її структура. Запроваджені компоненти розвитку професійної свідомості викладачів: когнітивний; емоційно-вольовий; мотиваційно-ціннісний; комунікативний; психологічний; самовідношення; інноваційна рефлексія. Це основні компоненти, які впливають на розвиток категоріальної структури професійної свідомості викладачів, що є актуально для сучасної вищої школи.

Біографії авторів

Ольга Гульбс, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

докторка психологічних наук, професорка кафедри психології

Валерій Лантух, Українська інженерно-педагогічна академія

доктор історичних наук, професор кафедри краєзнавчо-туристичної роботи

Посилання

Бочелюк В.Й. Психологічні особливості управління інноваційними процесами в школі. Дніпропетровськ: Січ, 2003. 343 с.

Євтух М.Б. Основні напрямки реформування вищої школи освіти в Україні. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі: мат-ли наук.-практ. конф. (27-29 верес. 1999 р.). Слов’янськ: Слов’ян. держ. пед. ін-т. 1999. С. 5–8.

Засєкіна Л.В. Структурно-функціональна організація інтелекту: монографія. Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. 370 с.

Моляко В.О. Психологічна теорія творчості. Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. члена-кореспондента АПН України Н.В. Чепелєвої. Київ: Нора-Прінт, 2002. Випуск 22. 350 с.

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: навч. посіб. для магістрів і аспірантів. Київ: Філ-студія, 2006. 320 с.

Третьяченко В.В. Педагогічний професіоналізм у викладача в формуванні його професійної свідомості. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. Луганськ. 2009. № 1 (21). С. 6–10.

Швалб Ю.М. Цілепокладаюча свідомість (психологічні моделі та дослідження). Київ: Міленіум, 2003. 152 с.

Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість: специфіка психологічного явища. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. 2005. № 14. С. 98–106.

Kelly G.A. A Theory of Personality. The Psychology of Personal Constructs. N. Y., 1963. 261 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-12

Як цитувати

Гульбс, О., & Лантух, В. . (2024). Психологічні особливості категоріальної структури професійної свідомості викладачів. Психологічний журнал, (11), 6–16. https://doi.org/10.31499/2617-2100.11.2023.298388