Інтелектуальний ресурс особистості як чинник вибору нею стратегій захисно-долаючої поведінки

Автор(и)

  • Олександр Сафін Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5745-8635
  • Ігор Немінський Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8547-9839

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.8.2022.258322

Ключові слова:

захисно-долаюча поведінка; механізми психологічного захисту; копінг-стратегії; захисні механізми; інтелект; здобувачі.

Анотація

У статті викладено результати дослідження специфіки механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій у здобувачів із різними показниками стильових і продуктивних характеристик інтелектуальної сфери. Показано, що здобувачі із високим інтелектуальним ресурсом частіше використовують активні копінг-стратегії, а із низьким – механізми психологічного захисту. Встановлено, що здобувачі із низьким інтелектуальним ресурсом порівняно з їхніми високоінтелектуальними ровесниками при подоланні психологічного стресу частіше звертаються до таких механізмів психологічного захисту, як реактивне утворення, компенсація, регресія та рідше – проекція.

Біографії авторів

Олександр Сафін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор психологічних наук, професор, завідувач кaфeдри пcиxoлoгiї

Ігор Немінський, Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України

начальник відділу психологічної підготовки  управління психологічного забезпечення

Посилання

Алексапольський А. А. Стилеві та рівневі властивості інтелекту як фактори співвладної поведінки: дис. … канд. психол. наук. М., 2008. 141 с.

Боснюк В. Ф., Олефір В. О., Перелигіна Л. А. Інтелектуально-емоційний ресурс копінг-поведінки рятувальника. Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2016. 158 с.

Казанжи М. Й. Особистісні ресурси подолання психологічної кризи. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електрон. наук. фах. вид. Хмельницький. Серія, Психологія. 2015. Випуск 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2015_1_6 (дата звернення: 19.02.2022).

Караян А. Г., Поляков С. П. Удосконалення навчання курсантів копінг-стратегіям поведінки в стресових ситуаціях. Право та освіта. 2018. № 2. С. 4–10.

Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності: дис... д-ра психол. наук. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. К., 2004. 426 с.

Лібіна А. В. Власний інтелект: людина в складній життєвій ситуації. М: Ескімо, 2008. 400 с.

Ришко Г. М. Психологічні особливості розвитку стресостійкості у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: дис. канд. психол. наук. К., 2014. 255 с.

Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання: дис. … д-ра психол. наук. К., 2013. 504 с.

Романова Є. С., Гребенніков Л. Р. Механізми психологічного захисту. Генезис. функціонування. Діагностика. Митищі: «Талант», 1996. 144 с.

Семенова Т. І. Дослідження зв’язку інтелекту, механізмів психологічного захисту та особистісних особливостей. Психологія здібностей: сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті В.М. Дружініна. ІП РАН, 19-20 вересня 2005. М.: Вид-во «Інститут психології РАН», 2005. С. 330–332.

Холодна М. А. Когнітивні стилі. Про природу індивідуального розуму. 2-ге вид. СПб.: Пітер, 2004. 385 с.

Шкуратова І. П., Анненкова Є. А. Особистісні ресурси як фактор подолання кризових ситуацій. Психологія кризи та кризових станів. Міждисциплінарний щорічник. 2007. Вип. 4. С. 17–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Номер

Розділ

Статті