Почуття гумору як чинник гармонізації міжособистісної взаємодії у конфліктних ситуаціях

Автор(и)

  • Віктор Москалець Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0724-2657

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.8.2022.258317

Ключові слова:

гумор; міжособистісна взаємодія; проблемна ситуація; почуття гумору; ресурс психологічного подолання; конфліктогенні чинники; психологічний конструкт; стресозахисний потенціал

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми застосування гумору як засобу ефективної міжособистісної взаємодії у проблемних ситуаціях. Зазначається, що поряд із традиційно розроблюваними у психології напрямками гармонізації міжособистісної взаємодії у проблемних ситуаціях одним із принципово нових і перспективних є такий, що розглядає почуття гумору як ресурс психологічного подолання емоційних конфліктогенних чинників. Пропонується розглядати почуття гумору як багатовимірний психологічний конструкт, який характеризується стресозахисним потенціалом.

Біографія автора

Віктор Москалець, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор психологічних наук, професор завідувач кафедри загальної та клінічної психології

Посилання

Анцупов А. Л. Соціально-психологічні проблеми попередження та вирішення міжособистісних конфліктів у взаєминах офіцерів. М: ДАВС, 1992. 261 с.

Бабаджанова А. Н. Соціокультурні та індивідуальні особливості розвитку почуття гумору у старшокласників: дис. канд. психол. н. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2012. 189 с.

Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактивний підхід). Монографія. К.: НІКА-ЦЕНТР, 2003. 448 с.

Гаврюшенко В. В. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії офіцерів у проблемних ситуаціях: дис. канд. психол. наук. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2011. 247 с.

Гончаров А. І. Соціально-психологічні проблеми воєнної психології. Військова психологія: методологія, теорія, практика. М.: ВУ, 1998. С. 39–46.

Давидов Г. А. Соціальна та військова психологія. М., 1988. 70 с.

Зайва О. О. Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання: дис... канд. психол. наук. Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. Х., 2006. 191 с.

Кричевський Р. Л. Якщо Ви – керівник. М.: Справа, 1993. 238 с.

Ломов Б. Ф. Спілкування як проблема загальної психології. Методологічні проблеми соціальної психології. М., 1975. С. 124–135.

Матеюк О. А. Професійний психологічний вплив в особливих умовах діяльності (теорія, методологія, технологія): Монографія. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2006. 388 с.

Мясищев В. М. Психологія відносин: Ізбр. психол. праці. М: Ін-т практ. психології, 1995. 356 с.

Носенко Е. Л. Почуття гумору як ознака доброчинності особистості та емоційна сила її характеру: монографія. К.: Вид-во «Освіта України», 2016. 189 с.

Обоз М. М. Психологія роботи з людьми. М: МАУП, 2004. 228 с.

Перевалов В. Ф. Підготовка офіцерів до управлінської діяльності: Питання теорії та методики. М: ВПА, 1991. 203 с.

Рибакова М. М. Конфлікт та взаємодія у педагогічному процесі. М: Просвітництво, 1991. 127 с.

Шпортун О. М. Психологія та патопсихологія гумору: модель, діагностика, корекція: дис. д-ра психол. н. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, К., 2018. 374 с.

Щепанський Я. Елементарні поняття соціології. М: Прогрес, 1969. 238 с.

Argyle М. The psychology of interpersonal behavior. Harmondsworth, Penguin books, 1990. 279 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Номер

Розділ

Статті