Вплив професійного стресу на суб’єктивне ставлення рятувальників міжнародних гуманітарних місій до умови індивідуальної та групової діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.8.2022.258316

Ключові слова:

міжнародна гуманітарна місія, рятувальна операція, стрес фактори, професійний стрес

Анотація

У статті розглянуто психологічні особливості діяльності фахівців зведених рятувальних підрозділів міжнародних гуманітарних місій та рятувальних операцій. Визначено основні механізми впливу професійного стресу, та особливості їхнього суб’єктивного ставлення до діяльності в умовах впливу стрес-факторів підвищеної ефективності. Розкрито визначення та обґрунтування основних принципів і стратегій суб’єктно-суб’єктних та суб’єктно-об’єктних показників діяльності рятувальників, представлено результати дослідження об’єктивних параметрів діяльності міжнародних гуманітарних місій, що дає змогу наблизитися до визначення концептуальних підходів психологічного забезпечення діяльності МГМ.

Біографія автора

Сергій Миронець, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології

Посилання

Миронець С. М. Психологія діяльності міжнародних гуманітарних місій: теоретичні та прикладні аспекти: монографія. Київ: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2020. 712 с.

Миронець С. М. Психологія діяльності міжнародних гуманітарних місій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.психол.наук: спец. 19.00.09. Харків, 2020. 40 с.

Миронець С. М. Оцінка і прогноз психологічної сумісності фахівців міжнародних гуманітарних місій. Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору: матеріали 18-тої Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ: ІДУЦЗ, 2016. С. 205–208.

Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка; НУЦЗУ. Х.: ФОП Мезіна В. В., 2017. 512 с.

Миронець С. М., Тімченко О. В. Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації : монографія. К.: ТОВ Видавництво «Консультант», 2008. 232 с.

Система сучасних методологій: хрестоматія у 4-х томах / упоряд., від.ред., перекл. А.В. Фурман. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. Т. 2.

с.

Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості: монографія. К.: Ніка-Центр, 2007. С. 7.

Перелигіна Л. А. Концепція збереження психічного здоров’я працівників МНС України. Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наукових праць. Вип. 8. Х.: НУЦЗУ, 2010. С. 82–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Номер

Розділ

Статті