Проблема розвитку свідомості та самосвідомості особистості викладача

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.8.2022.258308

Ключові слова:

особистість викладача, свідомість, самосвідомість, теоретична структура свідомості, характеристика свідомості та самосвідомості особистості викладача, розвиток свідомості та самосвідомості особистості викладача.

Анотація

У статті розглядається проблема дослідження розвитку свідомості особистості викладача закладів вищої освіти, оскільки свідомість є одним із фундаментальних понять у системі психологічних понять. Приділяється увага умовам функціонування і розвитку свідомості особистості викладача та відмічається, що свідомість є фундаментальним поняттям особистості викладача і має велике значення у розвитку його діяльності. Доведено, що самосвідомість особистості визначає рівень самоорганізації викладача, принципи його поведінкової саморегуляції, самопобудови і самоствердження

Біографії авторів

Ольга Гульбс, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор психологічних наук, професор кафедри психології

Ігор Лантух, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

доктор психологічних наук, доцент кафедри економічної теорії та права

Посилання

Абульханова К. А. Психологія та свідомість особистості. Проблеми методології, теорії та дослідження реальної особистості. В.: НВО МОДЕК, 1999. 216 с.

Акопов Г. В. Проблеми свідомості в психологи: навч. допомога. М.: Вид-во МПСІ; В.: Вид-во НВО МОДЕК, 2004. 232 с.

Ананьєв Б. Г. Вибрані психологічні праці: у 2 т. М.: Педагогіка, 2000.

Бондаренко О. Ф. Основи психології. Підручник для студентів гуманітарних вишів. Київ: Освіта України, 2009. 328 с.

Бучек Л. І. Аналіз емоційної стійкості як прояву особливостей саморегуляції особистості: дис... канд. психол. наук: 19.00.01. Київ, 1993. 111 с.

Василюк Ф. Є. Психологія переживання. М.: МДУ, 1984. 196 з.

Вачков І. В. Введення у тренінгові технології. Психологічне супроводження вибору професії. М.: Вісь-89, 1998. 224 с.

Виготський Л. С. Психологія розвитку людини. М.: Вид-во Сенс; Ексмо, 2005. 136 с.

Зінченко В. П. Психологічні засади педагогіки. М.: Гардаріки, 2003. 275 с.

Кон І. С. У пошуках себе: особистість та її самосвідомість. М.: Політвидав, 1984. 335 c.

Леонтьєв О. М. Діяльність. Свідомість. Особистість. М.: Сенс; Видавничий центр «Академія», 2004. 352 с.

Ломов Б. Ф. Методологічні та теоретичні проблеми психології. М.: Наука, 1999. 350 с.

Лурія А. Р. Мова та свідомість. Р.: Фенікс, 1998. 416 с.

Мясищев В. М. Свідомість як єдність відображення дійсності та ставлення до неї людини. Проблеми свідомості. Психологія свідомості: хрестоматія / укл. Л. В. Кулікова. СПб., 2001. 480 с.

Петренко В. Ф. Багатомірна свідомість: психосемантична парадигма. М.: Новий хронограф. 2010. 238 с.

Рубінштейн С. Л. Буття та свідомість. Людина і світ. СПб., 2003. 512 с.

Столін В. В. Самосвідомість особистості. М.: МДУ, 1983. 286 с.

Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. Київ: Главник, 2004. 96 с.

Філософія. Енциклопедичний словник. М.: Гардаріка, 2005. 1072 с.

Цокур О. С. Категорія педагогічної свідомості в теорії та практиці професійної підготовки вчителя: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01; 13.00.04. Южно-Українська держ. ун-т ім. К.Д. Ушинського. 1998. 269 с.

Чамат П. Р., Боришевський М. Й. Педагогічний словник / за ред. члена АПН України М. Д. Ярмаченко. Київ, 2001. 485 с.

Чеснокова І. І. Проблема самосвідомості у психології. М.: Наука, 1977. 144 с.

Швалб Ю. М. Цілюща свідомість (психологічні моделі та дослідження). Київ: Міленіум, 2003. 152 с.

Шевченко Н. Ф. Професійна свідомість: специфіка психологічного явища. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. 2005. № 14. С. 98–106.

Linke R. D. Some Principes for Appilication of Performance indicators in Higher Edukation. Higher Edukation Management. 1992. № 4. Р. 194–203.

Schneider Kirk J., May Rollo. The Psychology of Existence: an integrative, clinical perspective. McGrow Hill, Inc., 1995. 330 p.

Simonton C., Simonton S. Getting Well Again. Los Angeles, 1978. 268 p.

Stenberg R. J. Metaphor of mind. N.Y.: Cambridge University Press, 1990. 286 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Номер

Розділ

Статті