Соціально-психологічна адаптація учасників бойових дій

Автор(и)

  • Віктор Алещенко Національний унiвeрcитeт оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1560-7318

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.8.2022.258305

Ключові слова:

адаптація, соціальна адаптація, психологічна адаптація, соціально-психологічна адаптація, принципи соціальної адаптації, модель соціально-психологічної адаптації.

Анотація

У статті наведено результати аналізу досвіду щодо соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій. Аналізуються проблеми соціальної адаптації військовослужбовців. Розглянуто сутність та особливості соціально-психологічної адаптації та реабілітації учасників бойових дій. Здійснено обґрунтування понятійно-категоріального апарату в цій сфері діяльності. Запропоновано модель соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій. Визначено основні напрями та шляхи удосконалення на державному та регіональному рівні.

Біографія автора

Віктор Алещенко, Національний унiвeрcитeт оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор кaфeдри морально-пcиxoлoгічного забезпечення діяльності військ (сил)

Посилання

«В Україні налічується понад 460 тисяч учасників бойових дій» АРМІЯINFORM. Веб-сайт. URL: https://armyinform.com.ua/2020/09/17/v-ukrayini-nalichuyetsya-ponad-460-tysyach-uchasnykiv-bojovyh-dij/ (дата звернення 10.01.2022).

«У 2021 році на Сході України загинули 55 військовослужбовців» Українська Правда. Веб-сайт: URL: https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/18/7310822/ (дата звернення: 10.01.2022).

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. посттравматичний стресовий розлад. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2016 № 121. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_121_ykpmd_ptsr.pdf (дата звернення: 10.01.2022).

«Науково-практична конференція з питань соціальної адаптації військовослужбовців» УКРІНФОРМ. Веб-сайт. URL: http://dsvv.gov.ua/pres-tsentr/naukovo-praktychna-konferentsiya-z-pytan-sotsialnoji-adaptatsiji-vijskovosluzhbovtsiv.html (дата звернення: 10.01.2022).

Алещенко В. І. Євроатлантичні стандарти. Військо України. 2006. № 9. С. 6–9.

Гусак О. Г. Світовий досвід вироблення державної політики щодо формування міжпрофесійної мобільності військовослужбовців. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/5/04.pdf (дата звернення: 12.01.2022).

Кондрюкова В. В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців силових структур, звільнених у запас: навч.-метод. посібн. Київ : Гнозіс, 2013. 116 с.

Красильщиков А. Л. Cоціальна адаптація звільнених у запас військовослужбовців (проблеми та досвід їх вирішення в Україні та зарубіжних країнах). Демографія та соціальна економіка. 2005. № 2. С. 117–125.

Проблеми професійної та соціальної адаптації офіцерів, звільнених з військової служби у зв’язку зі скороченням Збройних Сил України: аналіт. звіт за результатами соціолог. дослідж. Київ, 2004. 86 с.

Осьодло В.І ., Хміляр О. Ф. Психологічна допомога військовослужбовцям: досвід армію Ізраїлю. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. С. 63–65.

Концепція Державної цільової програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2017 року. розп КМУ від 18 грудня 2013 р. № 1068-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/246973104 (дата звернення: 10.01.2022 р.).

Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей. Закон України від від 15.06.2004 № 1763-IV (Редакція від 23.04.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1763-15#Text (дата звернення: 10.01.2022 р.).

Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб. Затв. пост. КМУ від від 27.12. 2017 р. № 1057 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1129). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.01.2022 р.).

Керівництво МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації. Міжвідомчий постійний комітет. Київ: Унів. вид-во Пульсари, 2017. 216 с.

Л. Царенко та ін..Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навч. посібн. Том 2. Київ, 2018. 240 с.

Кучеренко С.М, Хоменко Н.М Організаційні особливості соціально-психологічної адаптації військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, до умов мирного життя. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2017. Вип. 21. С. 66–74.

Кривошей В.М. Формування та реалізація державної політики у сфері соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій. дис. ... канд. наук з держ управл: 25.00.02 / інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. Київ, 2020. 272 с.

Положення про Міністерство у справах ветеранів України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1175 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 276). URL: https://mva.gov.ua/ua/pro-ministerstvo/polozhennay-pro-ministerstvo-u-spravah-veteraniv-ukrainy (дата звернення: 10.01.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Номер

Розділ

Статті