Психологічні аспекти формування професійних планів студентів педагогічних коледжів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234720

Ключові слова:

професійне становлення, професійні плани, професійне самовизначення, життєве самовизначення, самовдосконалення, ціннісні орієнтації, професійна рефлексія

Анотація

Стаття присвячена проблемі дослідження розбіжностей між життєвими планами, соціально-професійними, ціннісними орієнтаціями випускників педагогічних коледжів та особистісними рисами і можливостями їх адекватної реалізації в сучасних умовах розвитку держави.

Напрями розвитку сучасного суспільства спричиняють  постійне підвищення важливості професій типу "людина-людина". Особливу значимість набувають ті з них, які мають трансформуючу природу щодо особистості інших людей, а саме вчителів, викладачів. Вимоги до спеціалістів із зазначених професій за останні десятиліття зазнали чималих змін у зв’язку із активною інтеграцією України до світової спільноти та пов’язаною з цим суттєвою конверсією соціально-політичного та економічного ладу у нашій країні.

Біографії авторів

Борис Якимчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Валерій Іванов, КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж»

викладач психолого-педагогічних дисциплін

Посилання

Акмеологія з основами психології кар’єри: Навч.-метод. посібн. / за ред. О.М. Гавалешко. Чернівці : Рута, 2004. 84 с.

Веремчук А. М. Умови формування професійної рефлексії майбутніх вчителів. Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / за ред. С.Д. Максименка. К. : ІВЦ Держкомстату України, 2007. Вип. 6. С. 52–60.

Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебн. пособие. 3–е изд., перераб. и доп. М. : Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. 336 с.

Климов Е. А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990. 159 с.

Кокун О. М. Загальні особливості психофізіологічної готовності студентів педагогічних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності. Наук. записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. К. : ВД «ТРОЯ», 2008. Вип. 36. С. 125–133.

Рибалка В. В. Психологія праці особистості: Навч.-метод. посіб. Кременчук : ПП Щербатих, 2006. 76 с.

Яремчук С. В. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. К., 1999. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-20

Номер

Розділ

Статті