Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти

Автор(и)

  • Катерина Чупіна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7479-0365

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234701

Ключові слова:

інклюзивні групи, студенти з ООП, Сovid-19, дистанційне навчання, команда психолого-педагогічного супроводу

Анотація

У статті розглянуто особливості психолого-педагогічного супроводу студентів з ООП в умовах закладу вищої освіти. Розглянуто особливості створення та функціонування команди психолого-педагогічного супроводу та  інклюзивних груп, як інноваційної форми супроводу студентів з ООП. Визначено основні форми і методи навчання. Проаналізовано нормативно правову базу з даного питання. Розкрито досвід Центру соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризм у «Без бар’єрів» (факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини), щодо роботи зі студентами з ООП. Визначено основні механізми психологічної підтримки студентів з ООП, серед яких психологічна діагностика, психологічне консультування, групова робота, психолого-педагогічний супровід. Висвітлено результати дослідження, зокрема використовувалось анкетування з метою визначення рівня їх адаптації до умов освітнього процесу, визначення кола проблем з якими стикаються студенти с інвалідністю, методики: дослідження соціально- психологічної адаптації К. Роджерса-Р.Даймонда, «Діагностика комунікативних і організаторських схильностей (КОС-2)», «Діагностика лідерських здібностей» (Є. Жаріков, Є. Крушельницький), здійснено порівняльний аналіз даних за останні 2 роки. Особлива увага приділена навчанню студентів з ООП у період дистанційного навчання, яке викликано поширенням COVID-19.

Біографія автора

Катерина Чупіна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірант кафедри психології

Посилання

Аріщенко А. Інклюзивний освітній простір ЗВО України: сучасний стан та перспективи розвитку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 5. С. 381389.

Давиденко Г. Соціально-педагогічна робота зі студентами з особливими освітніми потребами у навчально-виховних підрозділах університету «Україна». Витоки педагогічної майстерності. 2018. № 22. С. 7381.

Єрьоменко О. Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими потребами в вищих навчальних закладах. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. № 15. С. 313320.

ЗАКОН УКРАЇНИ : Про вищу освіту.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 21.04.2021).

ЗАКОН УКРАЇНИ : Про освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 23.04.2021).

ЗАКОН УКРАЇНИ : Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15#Text (дата звернення 23.04.2021).

Звіт ректора Уманського державного педагогічного уінверситету імені Павла Тичини.URL:https://udpu.edu.ua/documents/doc/Звіти%20ректора/Звіт%20ректора%20за%202019%20рік.pdf (дата звернення 18.04.2021).

Кравченко О.О. Організаційно-змістові засади дистанційного навчання у ЗВО України в умовах карантинних обмежень. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2020. № 1(9). С. 118–135.

Кучай Т., Кучай О. Теоретичні основи інклюзивного навчання у закладах вищої освіти. Науковий вісник мну імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2019. № 2. С. 162-164.

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в закладах освіти. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvnenavchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf (дата звернення 23.04.2021).

Міщенко М. Психологічний супровід студентів з особливими потребами. Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості – 2020: матеріали І Міжнародної науково-практичної офлайн-онлайн конференції. Переяслав-Хмельницький, 2020. С. 230233.

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу студентів з ООП. URL:https://udpu.edu.ua/documents/doc/Нормативні%20документи%20УДПУ/Положення%20про%20команду%20соціально-психологічного%20супроводу%20студента%20з%20особливими%20освітніми%20потребами.pdf (дата звернення 23.04.2021).

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF (дата звернення 23.04.2021).

Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів». URL: https://fspo.udpu.edu.ua/наука/науково-дослідні-центри-2/про-насс/ (дата звернення 23.04.2021).

Denisova O. A., Lekhanova O. L. & Gudina T. V. Problems of distance learning for students with disabilities in a pandemic. SHS Web of Conferences. 2020. S. 87 https://doi.org/10.1051/shsconf/20208700044

Nenko Y., Кybalna N. & Snisarenko Y. (2020). The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students. Revista Brasileira De Educação Do Campo, 5, e8925. https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e8925

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-20

Номер

Розділ

Статті