Проблеми формування професійної компетенції керівників аграрного бізнесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234678

Ключові слова:

професійна компетентність, керівник, формування компетентності, моделі компетентності, якості ідеального менеджера, шкала управлінського потенціалу, форми навчання, методи навчання

Анотація

Сучасний керівник повинен мати специфічні знання й володіти здатністю використовувати їх у повсякденній діяльності з управління підприємством. Тому професійна компетентність керівника є важливим  фактором інноваційного розвитку суспільства.. Ці причини змусили переглянути та удосконалити  систему професійної підготовки майбутніх фахівців. Метою нашої статті є теоретична розробка та експериментальна перевірка системи професійної підготовки менеджерів аграрного бізнесу в умовах в вузу. Проаналізовано поняття «професійна компетентність» з психологічної точки зору, моделей компетенції  менеджерів світових стандартів. Побудовано теоретичну і практичну моделі професійної компетенції менеджерів аграрного бізнесу. Розроблено систему форм і методів навчання, які допомагають сформувати професійну компетенцію менеджера аграрного бізнесу. Проведене дослідження яскраво демонструє потребу в удосконаленні форм та методів формування професійної компетенції у вузі та подальшого вивчення даного питання.

Біографія автора

Лариса Осадча, Уманський національний університет садівництва

кандидат  психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних  дисциплін

Посилання

Іванова І. В. Професіоналізація менеджменту : монографія. К. : Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. С. 300.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / заг. ред. О.В. Овчарук. К. : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Осадча Л. А. Формування професійної компетенції майбутніх менеджерів. Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ) «2023» березня 2017 року. Фінансова рада України, Київ, 2017. II том. С. 5964.

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. СПб : ООО «Речь», 2003. 350 с.

Технології роботи організаційних психологів та психологів праці / За наук. ред. Л. М. Карамушки. К.: Фірма «ІНКОС», 2005. 366 с.

Тюлю Г. Якість профпідготовки менеджера. Вища освіта. 2005. № 11. С. 7882.

Формування професійної компетентності майбутнього менеджера у процесі навчання. URL: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_47.pdf (дата звернення: 24.03.2021).

Професійна підготовка менеджерів як фактор формування здатності до спільної управлінської діяльності. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tippp/2009_1/shejko.pdf (дата звернення: 20.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-20

Номер

Розділ

Статті