Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи в Україні

Автор(и)

  • Марина Міщенко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0739-0497
  • Карина Шаповалюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4657-1402

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234582

Ключові слова:

профорієнтація, профорієнтаційна робота, професійна орієнтація, професійне самовизначення, інститут профорієнтації

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз становлення та розвитку профорієнтаційної роботи в Україні. Проаналізовано поняття профорієнтації. Розглядаються питання становлення та організації профорієнтаційної роботи. Здійснено аналіз особливостей профорієнтаційної роботи. Визначено провідний напрямок подальшої роботи. Підкреслено, що професійна орієнтація є важливим елементом розвитку кожної людини та суспільства в цілому, цей вид діяльності спрямований на отримання збалансованості між професійним інтересом і можливістю людей та потребами суспільства в певних видах професійної діяльності.

Біографії авторів

Марина Міщенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Карина Шаповалюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

викладач кафедри психології

Посилання

Авдєєв Л. Г. Професійна орієнтація: народження, становлення, розвиток. Ринок праці та зайнятість населення. 2010. №2. С. 16–20.

Вірна Ж. П. Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових відношень (для діагностики усвідомлення професійного образу). Практична психологія та соціальна робота. 2002. №3. С. 8–13.

Гагола О. Особливості профорієнтаційної роботи в школі. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. матер. конф., м. Київ, 25 трав. 2016 р. Київ, 2016. С. 47–44.

Дьяченко М. И., Кандибович Л. А. Психологическая проблема готовности к деятельности. Минск : БГУ, 1976. 212 с.

Збірник нормативних, інструктивних та методичних матеріалів з питань профорієнтації незайнятого населення : збірник. Київ : ІПК ДСЗУ, 1997. 36 с.

Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці : монографія. Київ : Знання, 1989. 336 с.

Муранова Н. П. Розвиток професійного інтересу старшокласників у системі доуніверситетської підготовки. Вісник ГНПУ ім. О. Довженка. 2012. № 20. С. 130–134.

Пономаренко О. Г. Історичні аспекти становлення й організації профорієнтаційної роботи в Україні та Великій Британії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. №34. С. 104–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_24. (дата звернення: 27.04.2021).

Саппа Г-М., Ляшенко Н. Становлення інституту профорієнтації в Україні: робота з учнівською молоддю. Релігія та соціум. 2015. № 12. С. 156–163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2015_1-2_27. (дата звернення: 13.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-20

Номер

Розділ

Статті