Набута безпорадність та депресія: особливості взаємозв’язку

Автор(и)

  • Оксана Дудник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3856-7443

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234571

Ключові слова:

набута (вивчена) безпорадність, депресія, песимізм, стиль атрибуції, афективний розлад

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до пояснення понять  набутої  (вивченої) безпорадності та депресії. Аналізуються причини їх виникнення, структурні компоненти та характерні прояви. Виокремлено та узагальнено ключові характеристики цих явищ, що розкривають взаємозв’язок набутої (вивченої ) безпорадності та депресії.

В сучасних реаліях нашого життя, що супроводжуються стресами, новими умовами, складними життєвими ситуаціями, серед населення досить поширеним явищем стає проблема безпорадності, емоційних та депресивних розладів. Людині не вистачає внутрішньої енергії, і вона відчуває себе безпорадною перед обставинами, виникає відчуття непідконтрольованості подій – вона не відчуває себе суб’єктом своєї життєдіяльності. Тривале відчуття безпорадності породжує депресію, апатію, пасивність та безнадійність, негативно впливає на здоров’я та самопочуття людини,  ускладнює взаємодію з оточенням.

Біографія автора

Оксана Дудник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології

Посилання

Дудник О. А. Безпорадність у структурі я-концепції особистості: дис... канд. психол. наук : 19.00.01. Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2020. 245 с.

Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2016. 388 с.

Дучимінська Т. І. Теоретико-методологічні засади вивчення, профілактики та подолання синдрому завченої безпорадності. Проблеми сучасної психології. Зб. наук. пр. КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. 2012. Вип. 16. С. 347356.

Зубцов Д. Депресія: визначення та симптоматика. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв: МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. № 1 (16) : Психологічні науки. С. 7782.

Психіатрія і наркологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. / за ред. О. К. Напрєєнка. К.: Медицина, 2011. 527 с.

Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. Київ: Вища шк., 1982. 214 с.

Романчук О. Когнітивно-поведінкова терапія депресії. НейроNews: психоневрология и нейропсихиатрия. 2008. №6 (11) URL: https:// neuronews.com.ua/ru/archive/2008/6%2811%29/article-155/kognitivno-povedinkova-terapiya-depresiyi#gsc.tab=0 (дата звернення: 26.03.2021).

Селигман М. Как научиться оптимизму. Измените взгляд на мир и свою жизнь. М.: Альпина Паблишер, 2013. URL: https://kitobz.com/upload. (дата звернення: 16.03.2021).

Словник психологічних термінів. URL: https://nuph.edu.ua/slovnik-psihologichnih-terminiv. (дата звернення: 24.04.2021).

Циринг Д. А.. Психология личностной беспомощности: дис. … д-ра психол.наук 19.00.01 / Том. гос. ун-т. Томск, 2010. 456 с.

Циринг Д. А. Психология личностной беспомощности: исследование уровней субъектности. М.: Академия, 2010. 410 с.

Циринг Д. А. Соотношение личностной беспомощности и смежных с ней психологических феноменов. Вестн. Том. гос. ун-та. 2009. № 329. С. 214-218.

Abramson L. Y., Seligman М.Е.Р., Teasdale J. D. Learned helplessеn in humans : critigue and reformulation. Journal of Abnormal Psychology. 1978. Vol. 87. No. 1. P. 49-74.

P. L. Susic Learned Helplessness and Depression: Comparison of Skilled Nursing and Assisted Living Facilities. 2015. URL: https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1311&context=dissertations. (дата звернення: 26.03.2021).

Seligman M.E.P. Helplessness: on depression, development, and death. New York : W. H. Freeman, 1992. 250 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-20

Номер

Розділ

Статті