Розвиток та виховання волі у молодших школярів

Автор(и)

  • Світлана Діхтяренко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4506-1221
  • Олена Столярова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4320-7370

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234568

Ключові слова:

воля, вольова регуляція, молодший шкільний вік, слабовілля, психічне явище

Анотація

У статті розглянуто питання психологічних особливостей вольових якостей у молодших школярів. З'ясовано, що потреба всебічного вивчення волі саме на цьому віковому етапі  виявляється у тому, що основна частина психічних процесів та основних новоутворень даного вікового періоду пов'язані  з зміною діяльності та соціального оточення дитини. Виховання необхідних  вольових якостей  є складовою частиною виховання особистості в цілому.  У статті розглядаються теоретичні засади вивчення проблеми волі у дітей молодшого шкільного віку. Доведено, що вивчення та дослідження вольових процесів у молодшому шкільному віці дозволяє розкрити механізми активної свідомості, яка спрямована на взаємодію особистості із зовнішнім світом та саморегуляцію своєї поведінки у ньому.

Мета даної статті  теоретичний опис критерій за якими оцінюється розвиток вольової сфери у молодших школярів. Розгляд умов що сприяють  формуванню вольової сфери у данної категорії дітей. Подана  інформація буде корисною для використання у практичній діяльності шкільним психологам, вчителям початкових класів, спортивним наставникам, батькам.

Біографії авторів

Світлана Діхтяренко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Олена Столярова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

викладач кафедри психології

Посилання

Басов М. Я. Воля как предмет функциональной психологии. Санкт-Петербург. Алтея, 2007. 544 с.

Виготський Л.С. Психология детства. Москва : Мысль , 1995. 514 с.

Ильин. Е. П. Психология воли. Санкт-Петербург. 2000. 288 с.

Калин В. К. Волевая регуляция проблемы форма деятельности. Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности: всесоюз. конф. молодых ученых, 3-5 нояб. 1983 г.: тезисы докл. Симферополь, 1983.

Поліщук С. А. Особливості розвитку волі у учнів молодшого шкільного віку: дис. канд. психол. наук : 19.00.07. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 2001.

Пуни А. Ц. Психологические основы волевой подготовки в спорте: учебное пособие. Ленинград. ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. URL: https://kph.ffs.npu.edu.ua/!e-book/tpft/data/WOLG%20%23%202/bookchap/978531800591.html (дата звернення: 13.04.2021.)

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 720 с.

Селиванов В. И. Воля и ее воспитание. Москва : Знание. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/card.php?301 (дата звернення: 18.04.2021.)

Сеченов И. М. Избрание произведения. Москва. Учпедгиз, 1958. 413 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7310 (дата звернення: 23.04.2021.)

Скрипченко О. В, Долинська Л. В. та інші. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник. Київ : Просвіта, 2001. 416 с.

Чумаков М. В. Эмоционально-волевая регуляция деятельности (структура, типы, особенности функционирования в социальном взаимодействии): монография. Москва. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2007. 214 с.

Шульга Т. И. Возрастные особенности волевых качеств школьников и их формирование в процессе физического воспитания: дис. канд. психол. наук: 19.00.07./ Москва, 1986. 222 с.

Яворський С. Філософські твори. Київ : Наукова думка, 1992. 630 с.

Ярошевский М. Г. История психологии. Москва : Мысль, 1976. 416 с. URL:http://psylib.org.ua/books/yaros01/ (дата звернення: 13.05.2021.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Номер

Розділ

Статті