Особистісний розвиток майбутнього психолога засобами психотренінгу

Автор(и)

  • Лариса Данилевич Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2321-4285

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234556

Ключові слова:

саморозвиток, особистісна ідентичність, професійна ідентичність, рефлексія,, психотренінг.

Анотація

У статті представлені результати теоретичного аналізу концептуальних підходів проблеми розвитку особистості майбутніх психологів засобами психотренінгу. Визначено, що вирішальним завданням у становленні майбутнього фахівця є формування особистісної та професійної ідентичності, які зумовлюють подальше самовдосконалення та саморозвиток в період професіоналізації. Розкрито сутність детермінантів розвитку зрілої та цілісної особистості, які спрямовують особистість на на усвідомлене та самостійне вирішення завдань саморозвитку.

Здійснено аналіз поглядів учених щодо розвитку рефлексії та рефлексивного аналізу, які формуються на основі загальнолюдських цінностей та забезпечують формування особистісної та професійної ідентичності. Рефлексія розглядається як чинник формування саморегуляції особистості.

Біографія автора

Лариса Данилевич, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Посилання

Боришевський М. Й. Особистість у вимірах самосвідомості: монографія. Суми : Видавничий будинок «Еллада», 2012. 608 с.

Данилова В. Л. Как стать собой. Психотехника индивидуальности. Пособие для самообразования. Х. : РИП «Оригинал», ИМП «Рубикон», 1994, 128 с.

Кузікова С. Б. Емпіричне дослідження саморозвитку суб’єктної діяльності. Психологічні науки: проблеми і здобутки. Додаток 1 до №1. Т. IV. 2012. Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». Вип. 6. С. 132–139.

Павелків Р. В. Теоретичний аналіз концептуальних підходів дослідження проблеми рефлексії у філософській та психологічній науці. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ, 2016. Випуск 7. С. 5–10.

Партенадзе О. В. Використання психотерапевтичних груп у діяльності психологічної служби вищого навчального закладу. Збірник наукових праць. Психологічні науки. 2013. Том 2. Випуск 10 (91). С. 247–252.

Рибалка В. В.Методологічні проблеми наукової психології: посібник. К. : ІПООД НАПН України, 2017. 144 с.

Рибалка В. В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого: посібник. К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. 220 с.

Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: навч. посіб. К. : Вища шк., 2004. 335 с.

Швалб Ю. М. Розвивальний потенціал психолого-педагогічних ідей трансформації вищої освіти. Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Становлення особистості професіонала: перспективи та розвиток», 18 лютого 2011 р. Одеса : ОДУВС, 2011. С.54–55.

Яблонська Т. М. Ідентичність як предмет психологічного аналізу. Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / (заг. ред. С. Д. Максименка. Київ : Ніка-Центр, 2010. Вип. 38. С. 378–385.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Номер

Розділ

Статті