Гендерна ідентичність і мотивація студентів-психологів до здійснення професійної кар’єри

Автор(и)

  • Мар’яна Горенко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4895-675X

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.234550

Ключові слова:

гендер, гендерна ідентичність, студенти-психологи, мотивація, професійна діяльність, професійна кар’єра

Анотація

 

В статті розглянуті питання гендерної ідентичності особистості та її взаємозв’язку з мотивацією студентів-психологів, що дозволило поглибити розуміння стану психологічної готовності до здійснення професійної кар’єри загалом та мотиваційно-цільового компоненту цього феномену зокрема. Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічних джерел з досліджуваної проблематики, узагальнення та систематизація даних; емпіричні – методика «Маскулінність-фемінність» С. Бема, методика «Мотивація навчання у вузі» Т. Ільїної.

Визначено, що найбільша кількість респондентів виявилась у групі з андрогенним типом – 50 %, кількість респондентів з фемінним типом ідентичності нараховує 20 % і респондентів з маскулінним типом – 30 %. Вираженість андрогінного типу вказує на те, що риси особистості представлені гармонійно і взаємодоповнюють один одного, за рахунок чого підвищуються адаптивні функції індивіда. Порівняльний аналіз гендерної ідентичності та мотивації студентів-психологів до здійснення професійної діяльності показав, що для маскулінних респондентів в більшій мірі характерні мотиви, пов’язані з визнанням, престижом («мотиви отримання диплому»), а для фемінних та антрогінних респондентів - навчально-пізнавальні та соціальні («мотиви набуття знань», «мотиви оволодіння професією»).

Біографія автора

Мар’яна Горенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірант кафедри психології

Посилання

Андрійчук І. П. Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки: автореферат канд. дис... : 19.00.07. Київ, 2003. 21 c.

Божович Л. И. Проблемы формирования личности : Избранные психологические труды. 2-е изд. / за ред. Д. И. Фельдштейн. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 352 с.

Бочарев В. В. Антропология возраста : науч. пособие. СПБ : Питер, 2001. 150 с.

Бугрименко А. Г. Соотношение образа «Я» и внутренней учебной мотивации студентов : автореф. дисс. канд. психол.наук: 19.00.07. Москва, 2007. 24 с.

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека : монографія. Москва : Изд-во МГУ, 1990. 288 с.

Годфруа Ж. Что такое психология: учеб. пособие. Москва : Мир, 1992. 496 с.

Ключко О. И. Мужчина и женщина: проблемы современной социализации : Монография. Саранск: МГПИ, 2002. 97 с.

Маклаков А. Г. Общая психология : учебник для вузов. СПб. Питер, 2008. 583 с

Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б Формирование мотивации учения : науч.пособие. Москва : Просвещение, 1990. 192 с.

Пономаренко Н. О. Особливості впливу професійних факторів та умов життєдіяльності на організм військовослужбовців миротворчих підрозділів: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01. Київ, 2005. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Номер

Розділ

Статті