ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Наталія Шеленкова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-6488-9078

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.6.2021.229298

Анотація

У статті аналізуються питання ціннісних орієнтацій молоді під впливом реклами і рекламних образів. Розкрито визначення понять «реклама», «ціннісні орієнтації». Проаналізовано дослідження з даної проблеми, які можна поділити на три напрямки: дослідження генезису реклами, дослідження теорії реклами, а також поведінки споживачів та впливу психологічних чинників на вибір товару та сприйняття реклами. Розкриваються особливості вікової категорії (молоді), що схильні до впливу реклами, в силу своїх психологічних особливостей, емоційної нестабільності.   Розкривається роль реклами, як позитивна, так і негативна, у виборі цінностей, формуванні мотивів, стилю життя, моделі поведінки молоді.

Проведене опитування (анкетування) студентської молоді дало можливість визначити думку респондентів, які  вважають, що реклама диктує людям той чи інший стиль життя, в той же час вона допомагає дізнатися про товари і зорієнтувати при купівлі, а великий вісоток опитуваних вважають, що реклама пригнічує.  Значна частина респондентів зізналися, що здійснювали покупки під впливом реклами.

Також молодь зазначає, що важливими цінностями є сім’я, здоров’я і любов, хоч і не ставлять ці цінності на перше місце.  Були виявлені такі проблеми як безцільне проведення вільного часу в Інтернеті і перед телевізором, підвищене значення грошей і кар’єри в життєвих пріоритетах молоді.

 Автор приходить до висновку, що вплив реклами на формування ціннісних орієнтацій підтвердився, проте не є критичним, та є   необхідність розробки заходів щодо зниження впливу комерційної реклами  щодо корекції негативного ефекту і створення основи для формування традиційних цінностей і норм поведінки.

Ключові слова: реклама, вплив, молодь, ціннісні орієнтації, рекламний образ, стендінг-маркування.

Біографія автора

Наталія Шеленкова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Посилання

Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1999. 224 с.

Загидуллина Л.М. Ценностные ориентации современной молодежи. Научные дискуссии о ценностях современного общества. 2015. № 10. С. 2122.

Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2015. 656 с.

Набока І. Психологічний вплив реклами / [Електронний ресурс]: Радіо Свобода: Аратта. Вікно в Україну. Український національний портал/ Новини. URL: http://arattaukraine. com/news_ua.

Социология молодежи / под ред. Р.В. Линькова. М.: Юрайт, 2015. С. 5354.

Тумилевич Е. Н. Ценностные ориентации молодежи в образовании . Система ценностей современного общества. 2010. 102. С. 9.

Федотова Л. Н. Реклама: теория и практика : учебник для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. 391 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Статті