КАЗКА ЯК МЕТОД ВПЛИВУ НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

  • Надія Харченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0001-6571-0976
  • Олександр Туркулець Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.6.2021.229297

Ключові слова:

fairy tale, emotions, emotional intelligence, preschoolers, development

Анотація

У статті розкрито психологічні особливості емоційного розвитку дитини дошкільного віку; проаналізовано основні форми та методи впливу на емоційний розвиток та розглянуто питання ефективності застосування казки як методу психолого-педагогічного впливу на емоційну сферу дошкільника. Встановлено, що особливу роль в збагаченні емоційного досвіду дитини відіграє казка, яка потрібна для підсвідомого або свідомого навчання дитини в сім'ї правилам і мети життя. Метою статті стало представлення результатів емпіричного дослідження впливу казки на емоційну складову дитини дошкільного віку. Результати психолого-педагогічного експерименту, проведеного в двох групах дітей дошкільного віку, в одній з яких використовувався метод казкотерапії, а в іншій групі цей метод не застосовувався, показали, що діти дошкільного віку, в роботі з якими не використовувалась казкотерапія як метод психологічного впливу на емоційну сферу дошкільника мають підвищений рівень тривожності. До переважаючих факторів, які викликають почуття тривожності належать: побудова міжособистісних стосунків із сім'єю, соціальним оточенням дитини. В ході вивчення тривожності було встановлено, що найвищий рівень тривожності проявляється в ситуаціях, які моделюють стосунки «дитина-дорослий», значно нижчий рівень тривожності в рисунках, що моделюють стосунки «дитина-дитина».

Показано, що казка, є ефективним методом психолого-педагогічного впливу на емоційну сферу дошкільників та може продуктивно впливати на емоційний інтелект та тривожність дітей дошкільного віку. У процесі сприйняття казки дитина пізнає певний її сенс, який доступний тільки їй.

Доведено позитивний вплив казки на рівень тривожності, емоційного інтелекту, самопочуття, настрою та активності дошкільників. Розкрито особливості рівня розвитку емоційної сфери дошкільника, їх мислення, мовлення та пізнавальних процесів.

Ключові слова: казка, емоції, емоційний інтелект, дошкільники, розвиток.

Біографії авторів

Надія Харченко , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Олександр Туркулець, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Магістрант факультету соціальної та психологічної освіти.

Посилання

Андреева И. Н. Эмоциональный и социальный интеллект: исследование феноменов. Вопросы психологии. 2006. №3. С. 7886.

Выготский Л. С. Психология. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 1008 с.

Данилина Т. А. В мире детских эмоций. М.: Айрис-пресс, 2007. 310 с.

Ермолаева М. В. Психология развития: Методическое пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения. 2-е изд. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 376 с.

Эльконин Б. Д. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 144 с.

Якобсон П. М. Психология чувств и мотивации. М.: Институт практической психологии, 2008. 304 с.

Янкина Е. И. Эмоции в развитии интеллекта ребенка дошкольного возраста. Тезисы научно-практической конференции «Ананьевские чтения – 1999». Под ред. А. А. Крылова. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1999. 264 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Статті