СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.6.2021.229294

Ключові слова:

психологічний стан, скандинавська ходьба, особистість, стрес, студенти

Анотація

Однією з важливих причин порушення нормальних функцій організму у дитячому й дорослому віці є недостатня рухова активність. Навіть ще до введення карантину, у багатьох країнах люди все менше і менше займалися фізичною активністю.  Скандинавська ходьба – це дуже дієвий засіб для нормалізації фізичного та емоційного стану людини, який сприяє покращенню настрою та працездатності, відновлює енергетичний баланс. У статті розглянуто скандинавську ходьбу як засіб соціально-психологічної реабілітації. Метою статті є розкрити ефективність заняття скандинавською ходьбою як засобу соціально-психологічної реабілітації. Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічних джерел з досліджуваної проблематики, узагальнення та систематизація даних щодо впливу скандинавської ходьби; емпіричні – метод колірних виборів в модифікації Собчик. З метою вивчення впливу скандинавської ходьби на психологічний стан студентів було проведено дослідження у листопаді та грудні 2020 року. Вибірку склали студенти першого та третього курсу (50 осіб) без обмежень за станом здоров’я.

Розкрито ефективність впровадження скандинавської ходьби в комплекс засобів фізичного виховання для студентів закладу вищої освіти. В ході дослідження виявлено взаємозв’язок між заняттями скандинавської ходьби в лісі і зміною психоемоційного стану студентів першого і третього курсу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З отриманих результатів випливає, що частка випробовуваних з позитивним і життєрадісним психоемоційним статусом значно збільшилася саме за рахунок людей з емоційною нестійкістю, напруженістю, незадоволеністю, образою і агресією.

Ключові слова: психологічний стан, скандинавська ходьба, особистість, стрес, студенти.

Біографія автора

Марина Міщенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат психологічних наук,доцент кафедри психології.

Посилання

Касарда О. З. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі занять скандинавською ходьбою : дис. … канд. пед. н. : 13.00.02. Луцьк, 2016. 207 с.

Крамар В. У. Здоровий спосіб життя. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: ХХХПІ, 2002. №24. С. 56–62.

Мулик К. В., Лю Цзе Скандинавська ходьба, як вид рухової діяльності. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності, 2018 С. 60–68. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/148158-%D0%A2% D0%B5 %D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-320335-1-10-20181124.pdf

Шемятихин В. А., Добрынин И. М., Сидоров Р. В. Влияние скандинавской ходьбы на стрессоустойчивость студентов вузов. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2020. №1. Т.5. С. 130–136.

Янченко С. В., Вольский В. В. Скандинавская ходьба как один из видов физической нагрузки студентов. Молодой ученый. 2019. № 18 (256). С. 61–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Статті