ПОНЯТТІЙНІ ОСНОВИ ВЛАСНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕФЛЕКСИВНОЇ «Я-КОНЦЕПЦІЇ»

Автор(и)

  • Інна Лівандовська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0001-9636-0454
  • Олександр Комінарець Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.6.2021.229293

Анотація

У статті розглянуто категорію власної значущості в контексті рефлексивної «Я-концепції». Дана дефініція розглядається нами як симбіоз рефлексії та афективної сфери, що узгоджує ряд функцій: самодетермінацію, зв'язування і організацію зовнішнього і внутрішнього сприйняття реальності людиною. Структуровані поняття власної значущості, показані можливі неузгодження і перетин між її елементами в контексті рефлексивної «Я-концепції». В статті автори намагались узагальнити і доповнити різноманітні думки дослідників щодо зазначеного феномену.

Відкриття такої категорії як образу власного «Я» стало значною подією в області теоретичної та прикладної психології, оскільки визначено, що кожна особистість має як суб'єктивний, так і уявний образ або портрет самого себе. Однак існує проблема сприйняття його самим індивідом. Іноді проекція власного «Я» свідомо не сприймається, а залишається на рівні несвідомого в найдрібніших деталях.

Поняття власної значущості є центральною складовою рефлексивної «Я-концепції», дослідження цього феномену є однією з найактуальніших проблем сьогодення, адже аналіз даного аспекту дозволяє краще зрозуміти те, як саме відбувається формування конкретного індивіду, які фактори впливають на це формування, і при необхідності внести корективи.

Опираючись на описане розуміння ПВЗ у статті означені нові перспективи осмислення того, що і як детермінує поведінку і життєдіяльність людини. В нашій статті презентовані перспективи розробки даної проблематики орієнтовані на завдання подальшого дослідження внутрішньої динаміки процесу формування власної значущості для сполучення зовнішнього і внутрішнього сприйняття реальності, а також програми емпіричного дослідження механізмів самодетермінації, захисту і розвитку особистості як в контексті означеної проблеми.

Ключові слова: рефлексія, «Я-концепція», афективна сфера, значущість, поняття власної значущості.

Біографії авторів

Інна Лівандовська , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Викладач кафедри психології.

Олександр Комінарець , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Студент природничо-географічного факультету.

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник для студ. вищих навчальних закладів. Київ : Либідь, 2008. 840 с.

Булах І. С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2004. 212 с.

Житарюк В. І. Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2008. 180 с.

Козирєва А. «Афективне пробудження минулого»: аналіз пре - когнітивного вимірювання спогадів в феноменології Едмунда Гуссерля. Горизонт, 2012. Т. 1. 120 с.

Коптєва Н. В. Онтологічна впевненість: поняття та операціоналізація : автореф. докторська десертація. Єкатеринбург, 2013. 216 с.

Кравченко П. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. 9-те вид. 2003. 177 с.

Ленгле А. Вступ до екзистенціально-аналітичної теорії емоцій: дотик до цінності другого питання психології. 4-те вид. 2015. 315 с.

Ленгле А. Грандіозна самотність. Нарцисизм як антропологічно-екзистенціальний феномен.Психотерапевтичний журнал. 2-ге вид. 2002. 120 с.

Ленгле А. Екзистенціально-аналітичне розуміння емоційності: теорія і практика. II Національний Психологічний журнал. 2015. 221 с.

Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию, становление человека. Москва : Прогресс, Универс, 1994. 480 с.

Франкл В. Людина в пошуках сенсу. Прогрес, 2014. 368 с.

Хайдаггер М. Ніцше і порожнеча. Алгоритм, 2006. 304 с.

Шаров А. С. Життєві кризи в розвитку особистості: Навч посібник. Омськ : ОмГПУ, 2005. 166 с.

Шаров А. С. Рефлексивна концепція «Я» і сполучення світів. Вісник Омського державного педагогічного університету. Гуманітарні дослідження. 4-те вид. Омськ : ОмГПУ, 2017. 280 с.

Rogers C. R. A Theory of Therapy, Personality and Interper sonal Relationships, as Developed in the Client centered Frame work. Koch S. Psychology: A Study of a Sci ence. Vol.3. New York: McGraw Hill, 1959. P. 184256.

Damasio A. R. The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Hartcourt. 1999.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Статті