ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Ольга Гульбс Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-5300-8570
  • Світлана Діхтяренко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0003-4506-1221
  • Вікторія Кузьміна Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ«Донбаський державний педагогічний університет» http://orcid.org/0000-0003-0344-8866

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.6.2021.229291

Ключові слова:

студент, креативність, креативне мислення, навчальний процес, програма розвитку креативності студентів

Анотація

На сучасному етапі розвитку вищої освіти відбувається переосмислення ролі цінності здобутих студентами знань, вмінь розробляти нові ідеї, захищати свою позицію і розвивати креативне  мислення. Крім того, як зазначають ряд досліджень, студенти недостатньо обізнані про методи формування креативності, а в навчальних програмах, на заняттях і практиках дана проблема не знаходить належного відображення. Все це надає проблемі формування креативності у студентів особливої актуальності.

У статті науково обґрунтовано організацію формування креативності студентів, показано, що формування креативності студентів в процесі навчання в вищій школі пов’язано з виявленням потреби в особистісно-професійному зростанні, нестандартному виконанні навчальних завдань, стійкому інтересі студентів до саморозвитку, самовдосконалення й професійного самоствердження. Розроблена програма формування креативності у студентів «Розвиток креативності -  атрибут успішної особистості студента», описано емпіричне дослідження, його результати та перспективи розробки проблеми.

Ключові слова: студент, креативність, креативне мислення, навчальний процес, програма розвитку креативності студентів.

Біографії авторів

Ольга Гульбс, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Доктор психологічних наук, професор кафедри психології.

Світлана Діхтяренко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Вікторія Кузьміна, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ«Донбаський державний педагогічний університет»

Старший викладач кафедри психології.

Посилання

Боно Э. де. Серьезное творческое мышление. Перевод с англ. М. : Попурри, 2005. 415 с.

Боно Э. Шесть шляп мышления. Пер. с англ. А.Захарченко. СПб. : Питер Паблишинг, 1997. 256 с.

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М. : Просвещение, 1991. 287 с.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. Лекция, прочитанная в Стенфордском университете 13 апреля 1959 г. На русском языке опубликована в сборнике переводов «Психология мышления», под редакцией А.М. Матюшкина. М.: Прогресс, 1965. 534 с.

Гиппиус С. В. Проблема развития креативности. Гимнастика чувств. СПб. : Речь, 2001. 346 с.

Грецов А. Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. СПб.: Питер, 2008. 208 с.

Дружинин В.Н. Психология и психодиагностика общих способностей. М. : Наука, 1994. 298 с.

Кипнис М. Тренинг креативности. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Ось-89, 2008. 128 с.

Мороз В.В. Развитие креативности студентов: монография. Оренбургский гос. ун-т. Оренбург : ОГУ, 2011. 183 с.

Павленко В. В. Развитие творческих способностей младших школьников. Международный научно-профессиональный периодический журнал «ЕДИНСТВО НАУКИ». Вена, Австрия. Февраль 2016 г. С. 126-129.

Пономарев Я.А. Психология творчества. М. : «НАУКА». 1976. 266 с.

Психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. М., 1990, 494 с.

Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко, Б. Г Мещерякова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Педагогика-Пресс, 1999. 440 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000. 705 с.

Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса: Метод. руководство. СПб., 1998.

Утемов В. В. Креативная педагогика: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 237 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Статті