АСПЕКТИ ПРОФЕСІОНАЛІЦАЗІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.6.2021.229289

Ключові слова:

майбутні психологи, компетентності, професійна діяльність, професійна освіта, особистість.

Анотація

У статті розглянуто питання формування компетентностей майбутніх психологів в процесі їхньої підготовки до професійної діяльності.Тенденції показують, що психологічні професії стають частиною різноманітних сфер трудової діяльності, яка призводить до необхідності визначити особливості професійної освіти майбутніх психологів. Проблема підготовки майбутніх психологів пов’язана також з формуванням внутрішніх резервів особистості, її діяльністю в соціумі та здоров’ям.

Стаття містить огляд проблем професійної підготовки майбутніх психологів, які полягають у правильному формуванні професійних якостей, оволодінні відповідними вміннями, навичкам  та  знаннями, які є передумовою  до готовності  здійснення майбутньої професійної діяльності, опановуванні різними формами професійного самовдосконалення. Охарактеризовано соціально-культурні, динамічні, концептуально-технологічні, психологічні та інші аспекти професіоналіцазії майбутнього психолога.

Представлені результати роботи дають можливість вирішувати проблеми професійної підготовки та включення у професійно-орієнтовані практики. Підготовка майбутніх психологів повинна забезпечуватися професійним середовищем в якому відбуватиметься апробація, закріплення професійних дій, інтеріоризації професіональної діяльності.

Ключові слова: майбутні психологи, компетентності, професійна діяльність, професійна освіта, особистість.

 

Біографія автора

Юлія Гичко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Aспірантка кафедри психології.

Посилання

Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь : теория и практика: уч. пособие. Киев : Укртехпрес, 1997. 216 с.

Бондаренко А. Ф. Социальная психотерапия личности (психосемантический подход): уч. пособие. Киев : КГПИИЯ, 1991. 189 с.

Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: Монографія. Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2003. 320 с.

Гайдар К. М. Подготовка профессиональных психологов в ВУЗах: новые противоречия и проблемы. Известия ВГПУ. Педагогические науки. 2014. №1 (262). С. 9295.

Литвиненко І. С. Особистісний аспект – проблематика професійного становлення студентів-психологів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2014. Вип.1 (31). Т.19. С. 186194.

Матвієнко О. В. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип.1. Т.1. С. 215220.

Мукан Н. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 21 с.

Нероба Е. Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2003. 22 с.

Панок В. Г., Титаренко Т. С., Чепелєва Н. В. Основи практичної психології : підручник. Київ : Либідь, 1999. С. 236–242.

Савчин М. В. Вступ до спеціальності : психолог, практичний психолог: навчальний посібник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Статті