ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТНИХ ПРОЯВІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Карина Володимирівна Шаповалюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-4657-1402

Ключові слова:

профілактика, конфліктні прояви, студентське середовище, особистість, заклад вищої освіти, конфлікт, педагогічний конфлікт, студентські конфлікти, взаємодія

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз причин виникнення конфліктів у студентському середовищі, схарактеризовані теоретичні особливості профілактики міжособистісних конфліктних проявів у студентському середовищі. Проаналізовано поняття конфлікту. Здійснено аналіз психологічних особливостей конфліктів у студентському середовищі, визначено шляхи подолання конфліктів у студентів. Окреслено позиції, які регулюють конфліктні процеси студентської молоді, схарактеризовано заходи зниження факторів конфлікту в молодіжному середовищі. Визначено передумови на напрямки профілактики конфліктів.

Біографія автора

Карина Володимирівна Шаповалюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

викладач кафедри психології

Посилання

Андрійченко Г. І. Конфлікти та їх профілактика як умова успішної інтеграції студентської молоді в суспільство. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2018. № 4. С. 17-22. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_4_5.

Березовська Л. І. Профілактика конфліктів у вищому навчальному закладі. Вісник Національного університету оборони України. 2015. Вип. 2. С. 34-40. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2015_2_7.

Вінтюк Ю. В. Дослідження конфліктів у навчальній роботі зі студентами-психологами. Herald pedagogiki. Nauka і Praktyka: wydanie specjalne. Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020. № 54. С. 38–43.

Іонова О.М. Роль кафедри в профілактиці конфліктів у вищому навчальному закладі. Матеріали науково-практичного семінару деканів і завідувачів кафедр. Харків: 2011. 359 с.

Конфліктологія : підручник / за ред. О. М. Герасінової, Л. К. Панова. X. : Право, 2002. 256 с.

Кошечко Н.В. Специфіка педагогічних конфліктів у вітчизняній вищій школі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. К.: Київський університет, 2017. Вип. 6. С. 39-45.

Кулініч І. О. Психологія управління : навч. посіб. К : Знання, 2008. 292 с.

Лисенко-Гелемб’юк К. М. Специфіка міжособистісного конфлікту в юнацькому віці. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: «Плай» ЦІТ, 2009. С. 298–308.

Лузан П.Г. Студентська група дієздатна тільки тоді, коли вона згуртована і безконфліктна. Педагогіка толерантності. 1999. №2. С. 53-56.

Ляшенко Л. М., Ластовченко І. В. Зміни соціокультурного середовища в Україні і значення емоційної зрілості молоді. Рідна школа. 2003. №1. С. 31-33.

Наконечна О.В. Робота наставника щодо профілактики конфліктів у студентській групі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 35, Том IV (16): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2015. С. 162–168.

Руденко О. О. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів студентів. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2010. №7. С. 360-365. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2010_7_49.

Сорока І. А. Семінар-тренінг "Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному колективі ВНЗ". Правничий вісник Університету "КРОК". 2014. Вип. 18. С. 165-169. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2014_18_26.

Тєлєгіна Д. М., Цимбал А. В, Шевчук О. А. Соціальні аспекти профілактики конфліктів в організації. Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вип. 14.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті