ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ АГРЕСИВНОСТІ НА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

  • Інна Василівна Чамлай Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • Наталія Вячеславівна Гриньова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0001-7261-9871

Ключові слова:

агресія, агресивність, підлітковий вік, міжособистісні стосунки, тренінгові технології

Анотація

У статті розкрито тлумачення понять «агресія» та «агресивність», їх значення для міжособистісних стосунків у підлітковому віці. Представлено класифікцію видів агерсивних дій та форм їх прояву. Визначено в чому проявляється деструктивність впливу агерсивності на міжособистісні стосунки підлітків. Встановлено, що у агресивних підлітків формуються такі риси характеру як конфліктність, впертість, нетерпимість, надмірне прагнення порушувати встановлені в суспільстві правила та норми. Презентовано авторську тренінгову програму, метою якої є інформування підлітків щодо особливостей агресивної поведінки,  формування вміння конструктивно виражати агресію, не зашкоджуючи при цьому ні іншим людям, ні самому собі.

Біографії авторів

Інна Василівна Чамлай, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти

Наталія Вячеславівна Гриньова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічний наук, доцент кафедри психології

Посилання

Бірюкова, В. О. Агресивність сучасної молоді. Інсайт : психологічні виміри суспільства : матеріали міжнар. конф. / за ред. : І. С. Попович, С. І. Бабатіна, І. Р. Крупник та ін. Херсон : ВД «Гельветика», 2019. Вип. 1(16). С. 53-55.

Клінічна психологія : словник-довідник / авт.-уклад. С. В. Діденко. К. : Академвидав, 2012. 320 с.

Кононенко Ю. В., Сопівник І. В. Агресивність підлітків із сільської місцевості : діагностика та соціально-педагогічна профілактика. Вісник Національного університету оборони України. 2012. Вип. 6. С. 91-95.

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник : навч. посіб. К.: Каравела, 2012. 328 с.

Смірнов А. Е. Агресивність підлітків та її вплив на міжособистісні стосунки. Євроінтеграційний вектор сучасної психології : матеріали наук. практ. конф. молодих учених, Київ, 21 жовт. 2015 р. Київ, 2015. С. 312-313.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті