ДІАГНОСТИКА СТАНУ НАЯВНОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ У УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Олександра Прокопова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • Тетяна Дмитрівна Перепелюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0001-6313-2279

Ключові слова:

молодші школярі, навчальний процес, спілкування, комунікативні бар’єри, діагностика

Анотація

Формування досвіду взаємовідносин та поведінки учнів у вирішенні конфліктних ситуацій є актуальною психолого-педагогічною проблемою, і, як показує аналіз практики, необхідно формувати такий досвід на ранніх етапах навчання в початковій школі. Саме в цей період навчання в школі діти починають активно опановувати досвід вирішення суперечностей, що характеризують різні сфери життя. Учні молодшого шкільного віку по різному реагують на соціальну ситуацію і тому їх поведінка характеризується ознаками, включаючи індивідуально-психологічні особливості та зовнішні фактори, вивчення яких має бути спрямоване на весь навчальний процес.

Охарактеризовано поняття «комунікативний бар’єр», причини, які спричиняють його появу, представлені різновиди бар’єрів, які виникають в ході спілкування.

Встановлено, що учні молодшого шкільного віку продемонстрували невисокі показники сформованості комунікативної діяльності, що зумовлено певними труднощами у використанні комунікативних навичок у колективі. Також результати дослідження дозволили встановити, що у молодших школярів, спостерігаються комунікативні бар’єри, які часто проявляються у несформованості мотивів спілкування, труднощами вступу в контакт, тому нами була нзапропонована психокорекційна програма для подолання причин появи комунікативних бар’єрів.

Біографії авторів

Олександра Прокопова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти

Тетяна Дмитрівна Перепелюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Посилання

Бондаренко В. В. Риторика. Харків : Вид-во ХНАДУ, 2008. 121 с.

Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. Тернопіль : Мандрівець, 2010. 152 с.

Собчик Л. Н. Методы психологической диагностики. Вып. 3. М. : Изд-во МГУ, 1984. 255 с.

Панок В. Г., Титаренко Т. М., Чепелєва Н. В. Основи практичної психології : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Либідь, 1999. 536 с.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологи. М. : Прогресс, 1995. 296 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті