МОТИВАЦІЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Ольховецький Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ключові слова:

мотив, мотивація, інтерес, потреби, пізнавальні мотиви, соціальні мотиви

Анотація

В статті розкривається поняття мотивація та мотив. Мотивація – це циклічний процес безперервного взаємного впливу та перетворень, у якому суб'єкт дії та ситуація взаємно впливають одне на одного, і результатом якого є реально простежена поведінка. Мотив – це збудження до діяльності, пов'язане з задоволенням потреби суб'єкта. До видів мотивів можна віднести пізнавальні і соціальні мотиви. Мотивація  це сукупність особистісних та ситуативних факторів, які спонукають до активності (діяльності) людини.

Біографія автора

Сергій Миколайович Ольховецький, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Посилання

Занюк С. С. Психологія мотивації. К. : Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. 502 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. СПб. : Евразия, 1999. 478 с.

Професійна мотивація як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності студентів / О. Пінська. Проблеми трудової і професійної підготовки. 2009. Випуск 14. С. 111-115.

Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій. Навчальний посібник. Луцьк: Вид–во Волинського держ. університету, 1997. 180 с.

Номер

Розділ

Статті