МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Вікторівна Гуртовенко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-5926-8736
  • Марина Василівна Вострова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ключові слова:

готовність, професійна діяльність, особистість, майбутній психолог, структурні компоненти

Анотація

У статті розглянуто питання визначення таких понять, як психологічна готовність, психологічна стійкість, підготовленість до професійної діяльності, психологічна підготовка, професійно-психологічна підготовка. Різні трактування і визначення цих дефініцій часто пов’язані із специфікою даної діяльності в кожному конкретному випадку. Сполучною ланкою всіх досліджень є те, що вони вирішують одне загальне завдання – формування і розвиток психологічної підготовленості суб’єкта до різних видів професійної діяльності.

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Гуртовенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, ст.викладач кафедри психології

Марина Василівна Вострова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти

Посилання

Алишев Н.В., Широков В.Д. Общие основы построения исследования / Профориентация и профотбор молодежи на рабочие профессии / под ред. Н.В. Алишева. М., 2007. 167 с.

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Учеб. пособие для вузов. Мн.: Изд-во БГУ, 1981. 383с.

Климов В.А. Введение в психологию труда. Москва, 2008. 300 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Ленинград, 2005. 32 с.

Моляко В.О. Психологическая готовность к труду на современном производстве. Трудовая подготовка учащихся в межшкольных комбинатах: Психол. аспект. К., 1988. Ч.1, пункт 1. С.7-13.

Сисоєва С.О., Батечко Н.Г. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку. К.: ВД ЕКМО, 2011. 344 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті