Особистісно-професійне становлення майбутніх практичних психологів у період фахової підготовки

Автор(и)

  • Борис Андрійович Якимчук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine
  • Ірина Павлівна Якимчук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Ключові слова:

практичний психолог, професійна діяльність, емоційна готовність, професійні якості особистості, професійний розвиток

Анотація

Стаття є теоретичним та емпіричним дослідженням проблем індивідуального та професійного розвитку фахівців у галузі практичної психології, які відіграють вирішальну роль у подальшій діяльності спеціалістів практичних психологів.

 Проаналізовано основні підходи до вивчення оптимізації особистісно-професійного розвитку практичних психологів, яка може бути забезпечена шляхом реалізації комплексної інтегрованої системи як фундаментальної, теоретичної підготовки, так і за допомогою формування практичних умінь, навичок у різних напрямах, що сприяють психологічному оздоровленню, саморозвитку, самовдосконаленню й самопізнанню майбутніх фахівців.          

Проведено теоретичний аналіз проблеми розвитку професійних умінь, навичок, ціннісних орієнтирів і професійно важливих якостей, яке можливе  при дотриманні та врахуванні комплексу психологічних та соціально-психологічних умов.           

 Емпірично доведено, що оптимізація індивідуально-професійного розвитку полягає в розвитку та в професійному самовдосконаленні студентів, яка спрямована на розвиток особистісних та професійних якостей, а саме, комунікативних, організаторських здібностей, емпатії, професійного мислення, професійної спостережливості, креативності, творчості тощо.      

Підтверджено справедливість тверджень про залежність індивідуального та професійного розвитку особистості майбутнього практичного психолога від особистісних якостей, здібностей, поставлених професійних цілей студентів-психологів, рівня підготовки у ЗВО та факторів, що сприяють або перешкоджають особистісно-професійному росту та інше.

 

Біографії авторів

Борис Андрійович Якимчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри психології

Ірина Павлівна Якимчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри психології

Посилання

Антонова Н.О. Ціннісні орієнтації студентів з різним типом готовності до професійної діяльності психолога. Практична психологія та соціальна робота. 2011. №2. С. 31-35.

Бессонова Т.И. З досвіду організації підготовки практичних психологів освітніх закладів м. Севастополя до впровадження системи психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей та підлітків. Практична психологія та соціальна робота. 2007. №5. С. 59-62.

Білінська О.О., Низовець О.А. Розвиток комунікативної компетентності майбутнього практичних психологів. Психологічна газета. 2010. №21. С. 3-32.

Данилова Т.Н. Опросник диагностики типа направлености личности практического психолога. Практична психологія та соціальна робота. 2008. №8. С. 41-44.

Долінська Ю.Г. Самоактуалізація особистості майбутнього психолога у процесі професійної підготовки: дис. канд. психол. наук: 19.00.07. К., 2000. 170 с.

Ічанська О. Новий курс для підготовки практичних психологів. Вища освіта України. 2004. №2. С. 88-91.

Кльоц Л.А. Стадії розвитку професії на ідентичності практичного психолога. Соціальний працівник. 2007. №3. С. 2-4.

Копаєва О. М.Теоретичний аналіз змісту поняття «професійно важливі якості психолога». Практична психологія та соціальна робота. 2008. №7. С. 77-80.

М’ясоїд П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання. Психологія і суспільство. 2002. №2. С. 26-47.

Павліченко А. Фахове становлення студента-психолога у контексті системної дії ціннісних орієнтацій (Педагогіка вікова психологія). Психологія і суспільство. 2006. №2. С. 123-132.

Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі. Практична психологія та соціальна робота. 2003. №4. С.14-19.

Резинкова Н.Е. Формирования эмоциональной экспрессивной сферы личности в процессе изучения основ психологи. Педагогическое образования и наука. 2003. №1. С. 39-41.

Туриніна О. Проблеми особистісно-професійного розвитку майбутнього психолога. Соціальна психологія. 2008. №4. С. 130-135.

Шавровська Н., Смалиус Л. Підготовка практичних психологів для закладів освіти. Рідна школа. 2011. №10. С. 59-63.

Шевченко Н.Ф. Актуальні питання професійної підготовки психологів у системі вищої освіти. Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи. К. : Ніка-Центр, 2002. С.186-189.

Шестопалова О. Особистісна підготовка практичних психологів закладів освіти: мотиваційний аспект. Рідна школа. 2005. №8. С. 19-24.

Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: учебное пособие. М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : МОДЭК, 2004. 206 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-03

Номер

Розділ

Статті