ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ УЧНІВ В КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ Г.С. КОСТЮКА

Автор(и)

  • Надія Анатоліївна Харченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine
  • Тетяна Ємець Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Ключові слова:

Г.С. Костюк, самостановлення, сенсожиттєві орієнтації, самосвідомість, вікові особливості, психічний розвиток.

Анотація

Постаті Г.С. Костюка присвячено роботи окремих науковців, зокрема його наступників, колег, співробітників Інституту психології, що невдовзі після смерті ученого був названий на його честь. Проблеми, які досліджував Г.С. Костюк, не втратили актуальності до нині, а його наукова спадщина, максимально наближена до розуміння вітчизняних соціальнопсихологічних особливостей становлення особистості й проблем її освіти, стала наслідком як його непересічних здібностей, так і життєвого досвіду. Самоставлення як властивість особистості найтісніше пов'язана з цілями її життя і діяльності, з її ціннісними орієнтаціями, виступає найважливішим чинником освіти і стабілізації її єдності. Для розв’язання поставлених задач було використано наступний комплекс методів: теоретичні: теоретико-методологічний аналіз психологічних першоджерел з досліджуваної проблеми, узагальнення та порівняння теоретичних даних, класифікація та систематизація матеріалу; метод психологічної діагностики містив: Методика діагностики самоставлення (МДС С.Р. Пантілєєв), методика «Тест смисложиттєвих орієнтацій» (СЖО, Д.О. Леонтьєв). Результати тестування дозволяють стверджувати, що опитані підлітки характеризуються збалансованістю усіх аспектів самоставлення та сенсожиттєвих орієнтацій.


 

Біографії авторів

Надія Анатоліївна Харченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології

Тетяна Ємець, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

магістрант

Посилання

Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М. : Аспект-пресс, 2001. 301 с.

Костюк Г.С. Основні умови психічного розвитку дитини. Ком. освіта. 1940. № 4. С. 98–113.

Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М. : Смысл, 2006. 63 с.

Максименко С.Д. Генезис существования личности. К. : ООО «КММ», 2006. 240 с.

Столин В.В. Самосознание личности. М. : Изд-во МГУ, 1983. 286 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-03

Номер

Розділ

Статті