Сучасна студентська сім’я: проблеми та переваги

Автор(и)

  • Олеся Анатоліївна Посвістак Хмельницький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

молода сім'я, студентська сім'я, сімейний конфлікт.

Анотація

В статті визначено сутність поняття «студентська сім’я». Виділено основні чинники  готовності молоді до створення сім’ї: омолодження шлюбів, недостатня економічна і соціальна захищеність, загальне послаблення моральних норм у суспільстві, поширення нетрадиційних форм шлюбу, раннє фізіологічне дозрівання дівчат і хлопців, що поєднується з психологічною та духовно-моральною незрілістю, небажанням мати дітей або відкладання цього акту на невизначене майбутнє.

Описано негативні чинники, які не сприяють формуванню готовності до створення сім’ї. Охарактеризовано специфічні проблеми, з якими стикаються студентські сім’ї,  виокремлено основні психологічні причини конфліктів у студентських сім'ях та проаналізовані шляхи вирішення соціально-психологічних проблем сім’ї.

Приділена увага вирішенню соціально-психологічних проблем сім’ї: соціальна незрілість, залежність від батьків, відсутність навичок ведення домашнього господарства, відсутність власного житла, поєднання навчання і сімейних зобов’язань, дефіцит вільного часу.  Проаналізовано уявлення про студентські сім’ї та зроблено висновки про відмінність студентської сім’ї від молодої.

Показано переваги студентських сімей: молодість є найкращим з фізіологічної та психологічної точок зору часом для укладення шлюбу і народження первістка; шлюб завжди краща альтернатива, ніж позашлюбні інтимні зв’язки; сімейний стан позитивно впливає на ціннісні орієнтації студента; шлюби, укладені в студентські роки, в більшості випадків характеризуються високим ступенем згуртованості, заснованої на приналежності подружжя до однієї соціально-демографічної групи, яка відрізняється спільністю інтересів, специфічної субкультурою і способом життя тощо.

 

Біографія автора

Олеся Анатоліївна Посвістак, Хмельницький національний університет

доктор психологічних наук, доцент

Посилання

Багаутдинов А.М., Сафина Л.З. Современная студенческая семья как объект социологического исследования. Вестник Башкирского университета. 2013. Т. 15. С. 1282-1284.

Авдеева Л. Психолого-педагогическое сопровождение студенческой семи : автореф. дис…канд. пед. н.. Астрахань, 2009. 25 с.

Баландина Т.Ю., Зайцева Е.В. Студенческая семья как экономическая категорія. Вестник УРФУ: серия: экономика и управление, 2006. № 9. С. 175.

Михайлова Л.М. Основні напрямки соціально-педагогічної роботи зі студентськими сім‘ями. Соціальна педагогіка: теорія і практика. 2012. № 3. С.74–79.

Муратова Г.М. Студенческая семья в условиях системных изменений российского общества : автореф. дис…канд. соц. н. М., 2011. 28 с.

Фаринич О.Ю., Щербан Т.Д. Психологічні особливості студентських сімей. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Вип. 21. Кам‘янець-Подільський: Аксіома, 2013. С. 713-724.

Капська А.Й. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення. К. : ДЦССМ, 2006. 184 с.

Лагойда Н.Г. Современная студенческая семья: особенности и проблемы функционирования. Вестник Бурятского государственного университета. 2009. № 5. С. 248-255.

Вишнивецкая А. Психологических проблемы студенческой семьи. Актуальные вопросы современной психологии. Челябинск: Два комсомольца, 2015. С. 46-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-03

Номер

Розділ

Статті