Ідеал як взірець для наслідування і його роль в процесі навчання у ЗВО

Леся Михайлівна Литвинчук, Ілона Владиславівна Рашковська

Анотація


В статті розкривається актуальне питання ролі ідеалу як  взірця для наслідування підлітком, в процесі навчання у ЗВО. В дослідженні було використано системний підхід для виявлення провідних ідеалів осіб, підліткового віку як спосіб бачення світу. Встановлено, що в основі ідеальних уявлень підлітків про себе лежать 5 головних образів: ідеал розкутості, успішності, романтичності, безпеки та самотності. Обґрунтовано розрізнення двох основних  аспектів дослідження природи «ідеал» та «ідеальне». Здійснено аналіз  базових образів, на основі яких формується ідеальне «Я» в житті особи, підліткового віку, що навчається в ЗВО. Окреслено проблему спілкування в підлітковому віці, що займає важливе місце в системі засобів, які впливають на розвиток властивостей особистості, і «Я» концепції зокрема.

Одне із ключових завдань дослідження – знаходження базових ідеальних образів, які формують різноманіття ідеальних оцінок підлітків. В експериментальному дослідженні представлено процедуру факторного аналізу. Для визначення кількості факторів використовувався метод паралельної факторизації набору згенерованих випадкових даних.

Визначено закономірність розвитку ідеального «Я», а саме: наявність ідеалу, тобто конкретної людини, або узагальненого інтегрованого образу, як взірця для наслідування. Наголошено, що багатоплановість проблем, пов’язаних з формуванням уявлення про «ідеальне», передбачає взаємообумовленість різних аспектів цього процесу, цілісний підхід до проблеми. Встановлено, що визначальними у формуванні ідеальних образів «Я» підлітка є риси прихильності та самоконтролю. 


Ключові слова


ідеал; підліток; взірець; наслідування; смисложиттєві переживання; образ «Я»; студент; успішність; експеримент; світогляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Буравлева Н.А. Ценностные ориентации студентов. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. №. 6.

Кант И. Критика способности суждения. М. : Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2018. 407 с.

Пономарёв П.А. Ценностные ориентации студентов. Актуальные проблемы истории, теории и технологии социальной работы. 2016. С. 89-92.

Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды. Litres, 2017. 508 с.

Підлітковий вік: світоглядна криза, або між дитинством та дорослістю (філософсько-антропологічне есе). Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту. Серія: Філософія, економіка. № 4, 2000. С. 38-40.

Рубинштейн М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Litres, 2017. Т. 1. 254.

Соколов А.В., Щербакова И.О. Ценностные ориентации постсоветского гуманитарного студенчества. Социологические исследования. 2003. №.1. С. 115-123.

Усманова Т.Х. Инновационный менеджмент как инструмент развития человеческого капитала и повышения качества жизни. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. №. 3 (27).

Федосова И.В. Формирование ценностных ориентаций младших школьников. Начальная школа. 2017. № 6. С. 17-20.

Humphreys L. An investigation of the parallel analysis criterion for determining the number of common factors. Multivariate Behavioral Research.