Ідеал як взірець для наслідування і його роль в процесі навчання у ЗВО

Автор(и)

  • Леся Михайлівна Литвинчук Національна академія державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Ukraine
  • Ілона Владиславівна Рашковська Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ukraine

Ключові слова:

ідеал, підліток, взірець, наслідування, смисложиттєві переживання, образ «Я», студент, успішність, експеримент, світогляд

Анотація

В статті розкривається актуальне питання ролі ідеалу як  взірця для наслідування підлітком, в процесі навчання у ЗВО. В дослідженні було використано системний підхід для виявлення провідних ідеалів осіб, підліткового віку як спосіб бачення світу. Встановлено, що в основі ідеальних уявлень підлітків про себе лежать 5 головних образів: ідеал розкутості, успішності, романтичності, безпеки та самотності. Обґрунтовано розрізнення двох основних  аспектів дослідження природи «ідеал» та «ідеальне». Здійснено аналіз  базових образів, на основі яких формується ідеальне «Я» в житті особи, підліткового віку, що навчається в ЗВО. Окреслено проблему спілкування в підлітковому віці, що займає важливе місце в системі засобів, які впливають на розвиток властивостей особистості, і «Я» концепції зокрема.

Одне із ключових завдань дослідження – знаходження базових ідеальних образів, які формують різноманіття ідеальних оцінок підлітків. В експериментальному дослідженні представлено процедуру факторного аналізу. Для визначення кількості факторів використовувався метод паралельної факторизації набору згенерованих випадкових даних.

Визначено закономірність розвитку ідеального «Я», а саме: наявність ідеалу, тобто конкретної людини, або узагальненого інтегрованого образу, як взірця для наслідування. Наголошено, що багатоплановість проблем, пов’язаних з формуванням уявлення про «ідеальне», передбачає взаємообумовленість різних аспектів цього процесу, цілісний підхід до проблеми. Встановлено, що визначальними у формуванні ідеальних образів «Я» підлітка є риси прихильності та самоконтролю. 

Біографії авторів

Леся Михайлівна Литвинчук, Національна академія державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор психологічних наук,  

старший  науковий  співробітник,

Ілона Владиславівна Рашковська, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

кандидат психологічних наук

Посилання

Буравлева Н.А. Ценностные ориентации студентов. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. №. 6.

Кант И. Критика способности суждения. М. : Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2018. 407 с.

Пономарёв П.А. Ценностные ориентации студентов. Актуальные проблемы истории, теории и технологии социальной работы. 2016. С. 89-92.

Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды. Litres, 2017. 508 с.

Підлітковий вік: світоглядна криза, або між дитинством та дорослістю (філософсько-антропологічне есе). Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту. Серія: Філософія, економіка. № 4, 2000. С. 38-40.

Рубинштейн М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Litres, 2017. Т. 1. 254.

Соколов А.В., Щербакова И.О. Ценностные ориентации постсоветского гуманитарного студенчества. Социологические исследования. 2003. №.1. С. 115-123.

Усманова Т.Х. Инновационный менеджмент как инструмент развития человеческого капитала и повышения качества жизни. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. №. 3 (27).

Федосова И.В. Формирование ценностных ориентаций младших школьников. Начальная школа. 2017. № 6. С. 17-20.

Humphreys L. An investigation of the parallel analysis criterion for determining the number of common factors. Multivariate Behavioral Research.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-03

Номер

Розділ

Статті