СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ ПСИХОЛОГА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ

Таїсія Василівна Комар

Анотація


У статті здійснено спробу теоретичного та емпіричного аналізу проблеми взаємозв'язку соціальної зрілості та спрямованості професійної зрілості особистості психолога. Досліджено особливості взаємозв`язку соціальної зрілості особистості та спрямованості професійної зрілості психолога у процесі їх формування. Розкрито сутність професійної спрямованості, як суто з точки зору професійної підготовки, так і з психологічної точки зору.

Визначено рівень розвитку та сформованості соціального інтелекту, а також його структурні компоненти; домінуючі стилі спілкування та провідні комунікативні уміння; пріоритетні види особистісної спрямованості. Виявлено рівні розвитку соціального інтелекту та компетентний стиль спілкування у комплексі становлять достатній рівень розвитку соціальної компетентності, співвідноситься з домінуючими спрямованостями особистості – спрямованістю на взаємодію і спілкування, а також діловою спрямованістю. Варто зазначити, що виявлений результат відповідає особливостям та специфіці підготовки майбутніх психологів, гуманістичній спрямованості їх професійної діяльності.

Окреслено перспективи подальшого вивчення питань: механізмів формування соціальної зрілості в різних соціально-педагогічних умовах; модернізації змісту, форм та методів розробки діагностичних методик визначення рівня сформованості соціальної зрілості.

 


Ключові слова


соціальна зрілість; професійне становлення; професійна зрілість фахівця; рівні соціального інтелекту; детермінанти розвитку соціальної зрілості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Айсина Г.X. Роль профессиональной направленности в общей структуре вузовской подготовки студентов. Психология студента как субъекта учебной деятельности. М., 1989. С. 32-40.

Вершловский С.Г. Личность, семья, школа. СПб.: УПМ, 1996. 134 с.

Мудрик А.В. Общение школьников. М. : Знание, 1987. 76 с.

Радул В.В. Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія і практика). К., 1998. 36 с.