Психологічні засади професійної підготовки фахівців

Автор(и)

  • Наталія Григорівна Іванова Національна академія Служби безпеки України, Ukraine

Ключові слова:

психологічні основи, підготовка фахівців, професійне навчання, психологічні характеристики, діяльність.

Анотація

В статті розкриваються ретроспективні аспекти проблеми психологічних основ професійної підготовки особистості. Наводяться основні етапи дослідження цієї проблематики: психотехнічно-розвивальний; психологічних аспектів професійної підготовки та майстерності; психологічної системи діяльності та підготовки; вивчення та розвитку психологічних основ професійної підготовки. Визначається поняття та зміст психологічних засад підготовки фахівців, а саме: психологічні закономірності, принципи, механізми й модель підготовки; психологічну підготовку; її психологічне забезпечення; формування психологічної готовності до діяльності; процес формування, розвитку фахівця тощо.

Представлено дослідження психологічних основ  підготовки фахівців різних галузей до професійної діяльності. Викладено  історичний аналіз впровадження психологічних знань у процес професійної підготовки. Розглянута проблема психологічного забезпечення професіоналізації фахівців. Досліджено проблему впровадження здобутків психологічної науки у процес професійної підготовки й безпосередньої діяльності фахівців. Особливу увагу приділено розробці  становлення професіонала; психофізіологічного, психологічного забезпечення підготовки та діяльності працівників екстремальних професій; вивченню та розвитку професійно важливих якостей як основи успішності професійного становлення фахівця.

Приділена увага питанню індивідуальності як визначального феномену процесу становлення фахівця й реалізації психологічного супроводження професійної підготовки особистості. Представлений аналіз професійно важливих якостей як основи успішності професійного становлення фахівця.

 

Біографія автора

Наталія Григорівна Іванова, Національна академія Служби безпеки України

професор

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М. : Мысль, 1991. 299 с.

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды в 2 т. М. : Педагогика, 1980. Т. 1. 232 с.

Анцыферова Л.И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности. Психологический журнал. 1981. № 2. С. 8-18.

Большая психологическая энциклопедия. М. : Эксимо, 2007. 544 с.

Военная психология / под ред. В.В. Шеляга, А.Д. Глоточкина, К.К. Платонова. М. : Военное издательство, 1972. 400 с.

Основи педагогіки вищої школи : нач. посіб. / за ред. Л. Товажнянський, О. Романовський, В. Бондаренко та ін. Харків : НТУ «ХПІ», 2005. 600 с.

Психологія праці та професійної підготовки особистості : навч. посіб. / за ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. Хмельницький : ТУП, 2001. 330 с.

Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. М., 1985. 207 с.

Чирков В.И. Психологические основы подготовки кадров. Ярославль, 1988. 48 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-03

Номер

Розділ

Статті