Фінансування журналу

Видавець

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Джерела підтримки

Самофінансування