Історія журналу

Науково-практичний «Психологічний журнал» засновано у 2018 році, з метою сприяння розвитку психологічної науки в Україні, посиленню співробітництва представників академічної та прикладної психології, втіленню наукових розробок в практику.

Засновником науково-практичного «Психологічного журналу» є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  «Психологічний журнал» зареєстований як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23377-13217 від 24.05 2018 року).

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) – ISSN 2617-2100 (від 13 липня 2018 року).

В  «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки  з різних галузей психології.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішані мови); сфера розповсюдження: загальнодержавна.

 

Редакційна колегія

 

Головний редактор: Сафін Олександр Джамільович, доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Заступник головного редактора: Шулдик Галина Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Відповідальний за випуск: Гриньова Наталія Вячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени редакційної колегії:

  1. Безлюдний Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
  2. Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, дійсний член НАПН України, завідуюча кафедри практичної психології Черкаського національного університету імені Б.Хмельницкого.
  3.  Моляко Валентин Олексійович, доктор психологічних наук, профессор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.
  4. Гульбс Ольга Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
  5. Кобець Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
  6.  Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
  7. Грись Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор лабораторії завідувач лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
  8. Julia Gorbaniuk dr hab., (Юля Горбанюк, доктор хабілітований) , професор Кафедри Здоров’я публічного Інституту Науки про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету в Любліні Яна Павла II (Польща)
  9. Анджей Лукасік, професор, директор Закладу психології Жешівського університету (Польща).
  10. Фурманов Ігор Олександрович, доктор психологічних наук, професор, зав кафедри психології Білоруського державного університету, м.Мінськ (Білорусія).